Cà Mau: Khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

PV ( Báo Cà Mau)

Ngày 22/9, đảng bộ tỉnh Cà Mau long trọng khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh thay mặt Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy chưa đạt mục tiêu “phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá so với cả nước” nhưng đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng để phát triển cho những năm tiếp theo.

Quang cảnh đại hội      Nguồn:TTXVN

Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, Cà Mau vẫn giữ được mức tăng trưởng bình quân 8,3% năm, kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng; tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm, trong khi khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng khá nhanh; GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.700 USD (34 triệu đồng). Nhiệm kỳ qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hơn 20.000 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu được duy trì và mở rộng, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5,6 tỷ USD; môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện.

Hạ tầng phát triển vượt bậc, có 78/82 xã có đường ô-tô đến trung tâm (đầu nhiệm kỳ có 67 xã), giao thông nông thôn mở rộng; các công trình văn hoá, phúc lợi xã hội hình thành, phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xây dựng nhiều giải pháp, trong đó tỉnh sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, mở rộng quan hệ đối ngoại; thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển toàn diện, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh Chiến lược biển Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với chiến lược phát triển con người trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội     Nguồn:TTXVN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau đạt được 5 năm qua. Tuy điều kiện hạ tầng còn rất nhiều khó khăn; những kết quả quan trọng và khá toàn diện đạt được nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, đoàn kết, phấn đấu, biết phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trong phiên khai mạc, đại hội nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV; Báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đóng góp các văn kiện của Trung ương; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh của đại hội cấp trên cơ sở và các tầng lớp Nhân dân; tiếp thu, giải trình của Tỉnh uỷ khoá XIV.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet