Cà Mau: Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ đối với dân tộc thiểu số

Bình Minh

Ngày 26/9, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra thực tế tại xã Quách Phẩm Bắc và có buổi làm việc với UBND huyện Đầm Dơi về kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động kiểm tra, khảo sát này nhằm thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Đầm Dơi, toàn huyện hiện có 1.794 hộ dân tộc thiểu số. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã huy động trên 30 tỷ đồng, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, y tế, nhà ở, nước sạch, điện cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để 510 hộ đồng bào dân tộc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 5,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Miễn giảm học phí cho con em đồng bào dân tộc năm học qua hơn 591 triệu đồng, hỗ trợ cho con em đồng bào dân tộc năm học này 211 tấn gạo.

Bên cạnh đó, huyện đã đào tạo nghề, truyền nghề cho 2.768 lao động nông thôn vùng có đông đồng bào dân tộc;. Thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc.

Khó khăn hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Toàn huyện có 798 hộ đồng bào dân tộc thuộc diện nghèo, chiếm tỷ lệ 44,48%; 123 hộ đồng bào dân tộc thuộc diện cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,8%. Nguy cơ xuất hiện hộ nghèo mới nhiều.

Đặc biệt, một số xã chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, người nhiễm HIV còn cao. Toàn huyện có 235 người nhiễm HIV, trong đó có 6 người dân tộc thiểu số.

Đợt kiểm tra lần này nhằm giúp UBND huyện củng cố, chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương ngày một hiệu quả hơn

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet