Cà Mau phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2015

Ph. Thúy

Theo báo cáo của Ban chuyên trách xây dựng NTM tỉnh Cà Mau mục tiêu trong năm 2015 sẽ có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM.

Để đạt được mục tiêu này, Cà Mau tiếp tục triển khai đến các ngành, các cấp trong tỉnh thi đua hoàn thành quyết tâm chính trị của tỉnh đến cuối năm 2015 cơ bản đạt các tiêu chí về nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ có từ 11 xã trở lên đạt chuẩn xã nông thôn mới để cả giai đoạn 2011 – 2015 đạt từ 14 xã nông thôn mới trở lên đạt tỷ lệ từ 17 % trở lên.

Theo đó, đến cuối năm 2015 sẽ có 30 xã đạt 12 tiêu chí trở lên, số tiêu chí đạt bình quân trong tỉnh là 14,7 tiêu chí/xã so với năm 2014 là 10,9 tiêu chí/xã. Phấn đấu đến cuối năm 2015 toàn tỉnh không có xã đạt dưới 09 tiêu chí.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet