Cà Mau: Tạo động lực, nền tảng trong công tác xây dựng Đảng vào giai đoạn mới

Phong Phú

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, với một khối lượng công việc lớn, phức tạp và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả khả quan. Từ đó, tạo động lực, nền tảng trong công tác xây dựng Đảng vào giai đoạn mới.

Trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, với một khối lượng công việc lớn, phức tạp và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bước đầu tạo được sự chuyển biến quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; Khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Hội cựu chiến binh huyện Cái Nước một trong những điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các tập thể và cá nhân tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, nhất là rà soát việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4. Từ đó, các khuyết điểm, hạn chế được khắc phục và hạn chế thấp nhất các khuyết điểm mới phát sinh, nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất; Niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cấp uỷ, tổ chức Đảng được nâng lên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đã tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, gần gũi với nhân dân, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác Hồ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện làm cơ sở để các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, bổ sung và thực hiện các quy chế, quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; kịp thời nắm bắt các thông tin, xác minh, xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tạo sự chuyển biến của công tác này trong thời gian qua. Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý 4 vụ án tham nhũng, tiêu cực kéo dài liên quan đến cán bộ, đảng viên được Bộ Chính trị gợi ý Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Đến nay đã xử lý dứt điểm 3 vụ án, còn lại 1 vụ án đang tiếp tục xử lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo số liệu tổng hợp, riêng ngành thanh tra đã tiến hành 77 cuộc thanh tra và trên 2.000 cuộc kiểm tra có lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả đã phát hiện sai phạm 46,36 tỷ đồng, kiến nghị thu về ngân sách Nhà nước 25,45 tỷ đồng; Xử lý hình thức khác 6,9 tỷ đồng... Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau Lê Minh Ý nhận định: "Những năm qua, các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Có 100% các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đưa nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt định kỳ. Toàn tỉnh có trên 100.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân được học tập, tuyên truyền, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%”.

Việc học tập, làm theo Bác Hồ tiếp tục được gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, nhà nước. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, lựa chọn, bố trí cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ giao tiếp tốt để thực hiện các công việc thường xuyên giao tiếp, phục vụ nhân dân.

 Theo đồng chí Lê Minh Ý: “Năm 2016 sẽ là năm đánh dấu nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI; Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết lần thứ XII của Đảng..., chúng ta cần phát huy hơn nữa những nền tảng, kết quả đạt được để quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet