Các chính sách giảm nghèo hiệu quả của Thái Nguyên

Hoàng Thanh

Với các chính sách giảm nghèo, năm 2016 và 6 tháng 2017, toàn tỉnh Thái Nguyên tạo việc làm cho 28.089 lao động (trong đó năm 2016 là 22.089/15.000 lao động, đạt 147% kế hoạch), dự ước năm 2017 hoàn thành 15.000 chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm.

Để tạo điều kiện cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập ổn định, từng bước giúp hộ thoát nghèo, tỉnh Thái Nguyên đã ký kết chương trình hợp tác với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) và các công ty phụ trợ, ưu tiên tuyển dụng người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tính đến tháng hết tháng 6/2017, toàn tỉnh có 5.445 người (2.466 người thuộc hộ nghèo, 2.979 người thuộc hộ cận nghèo) làm việc ổn định tại SEVT và các công ty phụ trợ.

Ảnh minh họa.

Về đào tạo nghề: Năm 2016, tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho 30.210 người ở các cấp trình độ (trong đó lao động nông thôn là 2.662 người), đạt 100,7% kế hoạch; 6 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức dạy nghề cho 9.520 người, đạt 32% kế hoạch (riêng chỉ tiêu dạy nghề cho 2.409 lao động nông thôn đang tuyển sinh, do mới giao kinh phí); tổng kinh phí thực hiện 6.084 triệu đồng. Nâng tỷ lệ người học nghề năm 2016 lên 60,55% (tăng 2,54% so với năm 2015), dự ước năm 2017 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%.

Về y tế: Tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí (ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mệnh giá) mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo; đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ BHYT. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện cấp 763.531 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và người Kinh đang sống ở vùng đặc biệt khó khăn theo quy định, với tổng kinh phí 368.044 triệu đồng; góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh năm 2016 lên 97,5%, phấn đấu năm 2017 đạt 97,8%. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện; năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, ngân sách của tỉnh cấp 13.873 triệu đồng cho các cơ sở y tế để khám chữa bệnh cho người nghèo (theo Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh).

Về hỗ trợ giáo dục, đào tạo: Năm 2016, thực hiện Nghị định 86/2016/NĐ-CP đã miễn, giảm học phí cho 861 học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo và sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, kinh phí thực hiện 2.669 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ chi phí học tập 59.473 học sinh, mẫu giáo thuộc hộ nghèo, kinh phí thực hiện 32.116 triệu đồng; kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP là 8.215 triệu đồng. Năm 2017 đã phân bổ kinh phí cho các địa phương là 28.965 triệu đồng.

Hỗ trợ về nhà ở: Năm 2016, có 496 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, trong đó: 139 hộ được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 235 hộ được hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” các cấp, 40 hộ được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tài trợ, 82 hộ được hỗ trợ theo Đề án giảm nghèo của thành phố Thái Nguyên. Tổng kinh phí thực hiện trên 16.670 triệu đồng.

6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 34 hộ nghèo có đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên theo Kết luận số 96/KL-TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kinh phí thực hiện 3.441 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh 1.360 triệu đồng, xã hội hóa 340 triệu đồng và huy động từ nguồn khác); thực hiện phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 920 hộ; ngân sách UBND thành phố Thái Nguyên hỗ trợ cho 125 hộ. Dự kiến năm 2017 sẽ có 1.154 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, kinh phí ước thực hiện 28.956 triệu đồng.

Hỗ trợ về nước sinh hoạt: Năm 2016, Ban Dân tộc triển khai chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.567 hộ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 10 công trình cấp nước tập trung cho 3.626 hộ gia đình và cấp nước sinh hoạt cho 714.217 người; tổng kinh phí thực hiện 20.339 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 719.944 người, với tổng kinh phí thực hiện 8.490 triệu đồng. Góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2016 đạt 87,3%, dự kiến năm 2017 đạt 90%, tăng 2,7% so với năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet