Các lãnh đạo chính đảng nước ngoài chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

N.K

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo sau bế mạc Đại hội 12

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bunnhang Volachit; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Samdech Decho Hun Sen; Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz; Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierrez; Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Tanigaki và Chủ tịch Đảng Dân chủ Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Enkhbold đã gửi điện chúc mừng./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet