Các nhà khoa học trẻ góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII

PV

Một số ý kiến tổng hợp của các nhà nghiên cứu, khoa học trẻ vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng do Viện Nghiên cứu thanh niên (T.Ư Đoàn) và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức.
Đào tạo, bồi dưỡng cần thiết phải gắn liền với quy hoạch, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ trẻ

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiền, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ là nội dung rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cũng như đào tạo đội ngũ kế cận cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, nội dung dự thảo Văn kiện mới chỉ đề cập đến công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức nói chung mà chưa đưa ra những quan điểm, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ khoa học trẻ. Đặc biệt, cán bộ khoa học trẻ công tác trong lĩnh vực khoa học xã hội-nhân văn còn chưa được nhìn nhận và quan tâm đúng mức.

Dự thảo Văn kiện nên nhấn mạnh hơn nữa vào vai trò, tầm quan trọng của cán bộ trẻ cũng như phương châm “gắn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, hiệu quả.”

So với các lĩnh vực khác, khoa học nhân văn ít có điều kiện phát triển hơn, sản phẩm của khoa học xã hội nhân văn chưa thể thấy rõ kết quả và áp dụng ngay được, mà thể hiện ở những quyết sách, chiến lược, hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Song nó cũng đòi hỏi trí tuệ và tâm huyết của người làm nghề, trong đó có cán bộ trẻ.

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo nguyên tắc chức nghiệp hay chế độ việc làm đều nhằm đi đến kết quả cuối cùng là tạo ra được đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có năng lực, biết giải quyết các vấn đề được giao trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng.

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ hiện nay cần thiết phải gắn liền với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả hợp lý, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát huy hết khả năng và năng lực của mình, được rèn luyện và trưởng thành về chuyên môn, nghiệp vụ, được phát triển trong tương lai.

Ảnh minh họa

 Đảng, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, đầu tư cho đội ngũ nhà khoa học trẻ để thúc đẩy sự phát triển trình độ khoa học, công nghệ nước nhà.

Đại biểu Trần Thị Loan (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam): Những chính sách ưu đãi cho đội ngũ những người nghiên cứu, nhà khoa học trẻ còn nhiều hạn chế, vừa nghiên cứu vừa phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Bản thân Loan, tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội loại giỏi, nhưng lương tháng chỉ hơn 2 triệu đồng, phải chạy đôn đáo làm thêm nhiều việc bên ngoài để theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Cần tạo bước đột phá

Thạc sỹ Lê Mạnh Hùng, Viện Nghiên cứu con người: Để tạo bước đột phá, nhân lực điều hành, quản trị là quan trọng nhất, vì vậy trong dự thảo Văn kiện cũng cần nhấn mạnh đến đổi mới công tác cán bộ, cần có tiêu chí và điều kiện rõ ràng, cụ thể, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Dự thảo cũng phải nhấn mạnh thêm đến quy trình phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet