Các nội dung trọng tâm phiên họp thứ 41 của UB TVQH

Phượng Hoàng

Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp lần thứ 41 khóa 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.Trọng tâm của kỳ họp này sẽ là các vấn đề liên quan đến Bộ luật hình sự sửa đổi.

Phiên họp lần thứ 41 sẽ diễn ra từ 14-24/9/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật dược (sửa đổi), dự án Luật quy hoạch, dự án Luật báo chí (sửa đổi), dự án Luật về hội, dự án Luật ban hành quyết định hành chính, dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng và dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; việc ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; về dự thảo Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014; việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ); kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thảo luận và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo Báo cáo số 348/BC-CP ngày 17/7/2015 của Chính phủ; về kế hoạch kiểm toán năm 2016, dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trọng tâm phiên họp này là việc cho ý kiến tiếp về Bộ luật hình sự. Các Luật dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự sẽ được cho ý kiến vào kỳ họp tới. Trọng tâm của phiên họp này, tập trung vào các Luật : Trưng cầu ý dân, luật báo chí, luật về lập hội, Luật tiếp cận thông tin… sẽ cho ý kiến lần đầu vào phiên họp này, trình ra Quốc hội vào kỳ họp tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet