Các Tập đoàn nhà nước sắp xếp lại DN thành viên thế nào?

Ngân Giang

Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước đã tổ chức lại sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên theo hướng chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, tránh cạnh tranh nội bộ, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp thành viên kinh doanh cùng ngành, xóa doanh nghiệp cấp 4, thu gọn doanh nghiệp cấp 3.

Theo đó,  Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức lại 10 công ty TNHH MTV và Công ty Chế biến, kinh doanh Than Quảng Ninh, cổ phần hóa 11 doanh nghiệp, hợp nhất 3 trường thành Trường Cao dẳng nghề mỏ - Vinacomin.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã hoàn thành cổ phần hóa 2 doanh nghiệp thành viên và đang triển khai cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Các Tập đoàn nhà nước sắp xếp lại DN thành viên thế nào? - ảnh 1
Vinachem đang muốn thoái vốn tại Nhà máy Đạm Ninh Bình.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã xây dựng phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su vào công ty mẹ Tập đoàn; sáp nhập CTCP Cấp nước Phú Riềng (công ty cấp 3) vào Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã giải thể Chi nhánh PVN-Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Dầu khí; đã hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); hoàn thành tái cấu trúc các đơn vị thành viên tập đoàn; sắp xếp lại Viện Dầu khí Việt Nam và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập 3 Tổng Công ty phát điện độc lập trên cơ sở tổ chức lại, sắp xếp các đơn vị thành viên;  EVN cũng đang triển khai cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 3.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã sáp nhập Công ty Viễn thông Điện lực vào Tập đoàn Viettel và thành lập mới 1 công ty ở nước ngoài là Công ty Viettel American.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam dã thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên; tách Công ty Mobifone (nay là Tổng Công ty Viễn thông Mobifone), Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam), Bưu điện Trung ương và Học viện Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; chuyển 2 trường Trung học Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông về Hà Nam và Thái Nguyên quản lý; tổ chức lại các đơn vị thành viên theo hướng thành lập các đơn vị chuyên sâu về hạ tầng, kinh doanh và dịch vụ.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã hoàn thành cổ phần hóa năm 2014, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng đã hoàn thành cổ phần hóa năm 2015.

Các Tổng Công ty như: Tổng Công ty Cảng Hàng không, Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Tổng Công ty Lâm nghiệp, Tổng công ty Thiết kế xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã xây dựng phương án cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đang cơ cấu lại tài chính, giải quyết các tồn tại vướng mắc về tài chính để tiến hành cổ phần hóa vào năm 2017. Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đang thực hiện chủ trương của Chính phủ tái cơ cấu CTCP Xi măng Hạ Long và CTCP Xi măng Sông Thao, xử lý các tồn tại về tài chính để cổ phần hóa.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet