Các Tập đoàn thí điểm đã trở về là Tổng Công ty như thế nào?

Hiền Anh

Là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2015, tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã đạt được kết quả tích cực.

Kết thúc thí điểm 3 Tập đoàn Kinh tế gồm: Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị; và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, hình thành các Tổng công ty nhà nước trực thuộc các bộ chuyên ngành phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện quản lý và triển vọng phát triển.

Các Tập đoàn thí điểm đã trở về là Tổng Công ty như thế nào? - ảnh 1
Sau giai đoạn thí điểm, Tập đoàn Sông Đà đã trở lại với tên gọi Tổng Công ty Sông Đà.

Sau khi kết thúc thí điểm hình thành các Tập đoàn này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Tổng Công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà trước đây; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị trước đây.

Kết thúc thí điểm mô hình Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, thành lập Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy thuộc Bộ GTVT, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con có ngành nghề kinh doanh chính là đóng, sửa chữa tàu thủy, với cơ cấu tổ chức gồm công ty mẹ và 08 công ty con.  Thủ tướng cũng đã chỉ đạo tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam một cách toàn diện, cơ bản, triệt để với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Giữ lại các cơ sở đóng và sửa chữa tàu thủy có truyền thống, có điều kiện và khả năng phát triển dài hạn, duy trì cơ bản năng lực của ngành đóng tàu; giảm thiểu tối đa thiệt hại, sớm khắc phục tình trạng thua lỗ và từng bước phát triển bền vững.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet