Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã thoái được gần 10.000 tỷ đồng đầu tư lĩnh vực nhạy cảm

Ngân Giang

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, tính đến ngày 31/12/2015, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã thoái được 9.835 tỷ đồng thuộc lĩnh vực nhạy cảm, thu được 11.086 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch.
Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã thoái được gần 10.000 tỷ đồng đầu tư lĩnh vực nhạy cảm - ảnh 1
PVN đã để mất trắng khoản đầu tư vào OceanBank

Trong đó, giá trị thoái vốn trong lĩnh vực bất động sản đạt 3.169 tỷ đồng, giá trị thu về là 3.812 tỷ đồng; lĩnh vực bảo hiểm giá trị thoái 441 tỷ đồng, giá trị thu về 488 tỷ đồng; lĩnh vực chứng khoán giá trị thoái 358 tỷ đồng, giá trị thu về 320 tỷ đồng; lĩnh vực tài chính giá trị thoái 3.092 tỷ đồng, giá trị thu về 3.346 tỷ đồng; lĩnh vực ngân hàng giá trị thoái vốn 2.777 tỷ đồng, giá trị thu về 3.120 tỷ đồng.

Các Tập đoàn kinh tế thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính, bao gồm cả 5 lĩnh vực nhạy cảm, gồm:

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam thoái 1.736 tỷ đồng, thu về 1.981 tỷ đồng;

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thoái 674 tỷ đồng, giá trị thu về 674 tỷ đồng;

Tập đoàn Dệt may Việt Nam thoái vốn 1.107 tỷ đồng, giá trị thu về 1.241 tỷ đồng;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội thoái vốn 3.026 tỷ đồng, giá trị thu về 3.540 tỷ đồng;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn 1.478 tỷ đồng, giá trị thu về 1.525 tỷ đồng;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thoái vốn 647 tỷ đồng, giá trị thu về 1.036 tỷ đồng;

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thoái vốn 365 tỷ đồng, giá trị thu về 1.140 tỷ đồng;

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoái vốn 2.809 tỷ đồng, giá trị thu về 3.116 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet