Các Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ 1946 tới nay

BTV

Hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu tìm hiểu tư liệu của bạn đọc, Báo điện tử Infonet xin giới thiệu danh sách các Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ năm 1946 tới nay.

Từ năm 1946 tới nay, 7 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gồm:

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/1946 - 9/1955)

Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ


Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc).

Ngày sinh: 19/05/1890

Ngày mất: 02/09/1969

Quê quán: Xã Kim Liên (Làng Sen) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

2. Đồng chí Phạm Văn Đồng (1955 - 1987)


Tên gọi khác: Tô

Ngày sinh: 01/03/1906

Ngày mất: 29/4/2000

Quê quán: Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

3. Đồng chí Phạm Hùng (1987 - 1988)


Họ và tên: Phạm Văn Thiện

Bí danh: X2, A7, Bảy Cường

Ngày sinh: 11/06/1912

Ngày mất: 10/03/1988

Quê quán: Xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

4. Đồng chí Đỗ Mười (1988 - 1991)


Họ và tên: Nguyễn Duy Cống

Tên gọi khác: Đỗ Mười

Ngày sinh: 02/02/1917

Quê quán: Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Võ Văn Kiệt (1992 - 1997)


Họ và tên: Phan Văn Hoà

Bí danh: Sáu Dân

Ngày sinh: 23/11/1922

Ngày mất: 11/06/2008

Quê quán: Xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

6. Đồng chí Phan Văn Khải (1997 - 6/2006)


Bí danh: Sáu Khải

Ngày sinh: 25/12/1933

Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Trình lý luận chính trị: Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

Chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân Liên Xô

Ngoại ngữ: Nga văn

7. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (từ 6/2006 đến nay)


Ngày sinh: 17/11/1949

Quê quán: Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: 

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X, XI

Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI

Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội khoá X, XI, XII, XIII

Trình lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

(Tư liệu theo nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet