Các tỉnh cuối cùng công bố điểm thi THPT quốc gia 2017

Hoàng Thanh

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi của các tỉnh phía Nam tại link sau đây:

 

Thí sinh các tỉnh: Ninh Thuận, Đồng Tháp, An Giang có thể tra cứu điểm thi tại link sau đây:

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của Sơn La: 1Son_La.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của Ninh Thuận 2Ninh_Thuan.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của Đồng Tháp 3Dong_Thap.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của An Giang 4An_Giang.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của Bạc Liêu 5Bac_Lieu.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của  Hậu Giang 6Hau_Giang.xls

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet