Các tỉnh thành tiến hành Đại hội Đảng bộ tuần này (25/10 - 3/11)

Ngọc Khánh

Các tỉnh thành tiến hành Đại hội Đảng bộ tuần này (25/10 - 3/11): Bình Dương, Hải Dương, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Nội.

- 25 đến 27/10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 26 đến 29/10: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 27 đến 30/10: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 31/10 đến 2/11: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 31/10 đến 3/11: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet