Các tổ chức tín dụng chưa chú trọng đến hoạt động phòng, chống rửa tiền

Nguyễn Tuân

Trong thời đại bùng nổ công nghệ về thông tin hiện nay thì hoạt động phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết các tổ chức tín dụng vẫn chưa chú trọng đến điều này.

Để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (AMLD), Ngân hàng Nhà nước cho rằng, cần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống rửa tiền cho các cán bộ tổ chức tín dụng, điều này giúp nâng cao uy tín cho chính tổ chức tín dụng, đồng thời tránh tổn thất không đáng có. Đây cũng là điều kiện để Việt Nam hội nhập với thế giới.

Đối với các trường hợp vi phạm sẽ bị áp dạng các hình thức bổ sung theo quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-NHNN ngày 16/4/2012 về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, các ngân hàng cần sàng lọc, nhận biết khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có liên quan đến danh sách cảnh báo, danh sách đen, danh sách cấm vận của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Đồng thời, ngân hàng cần phải có báo cáo về các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử…

Để làm được việc này, bên cạnh yếu tố con người, công nghệ thông tin được cho là phương tiện giúp ích rất nhiều cho các ngân hàng trong việc ngăn chặn rửa tiền.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ngọc, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phòng, chống rửa tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam chưa được chú trọng. Các ngân hàng còn thiếu sự quan tâm tới đào tạo nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền, hơn nữa cán bộ công nghệ thông tin chưa hiểu rõ về hoạt động phòng, chống rửa tiền, nhất là còn lúng túng trong việc lựa chọn phần mềm hỗ trợ phòng, chống rửa tiền.

“Hiện ngân sách cho việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Với những ngân hàng đã triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống rửa tiền thì chủ yếu mới quan tâm tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao dịch vào, ra”, ông Nguyễn Văn Ngọc nói.

Nhiều ngân hàng đã đầu tư hệ thống công nghệ thông tin nhưng mới chỉ quan tâm tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao dịch vào, ra chứ chưa chú trọng đến việc phòng, chống rửa tiền

3 trụ cột chính trong phòng, chống rửa tiền

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, 3 trụ cột chính trong phòng, chống rửa tiền gồm: Quy trình, chính sách phòng chống rửa tiền; Thực hiện công tác hiểu biết khách hàng, lọc và giám sát giao dịch; Đào tạo cán bộ định kỳ.

Về quy trình, chính sách phòng chống rửa tiền. Thực tế các tổ chức tài chính có chính sách về phòng chống rửa tiền nhưng còn rất sơ sài. Chính sách và quy trình thực hiện còn mang tính đối phó.

Đối với việc thực hiện công tác hiểu biết khách hàng, lọc và giám sát giao dịch. Thực tế các tổ chức tài chính chưa hiểu rõ mục đích của việc áp dụng dẫn đến áp dụng sai mục đích, thiếu sót từ quy trình, chính sách dẫn tới việc áp dụng không đúng mục đích.

Trong công tác đào tạo cán bộ định kỳ. Thực tế hầu hết các tổ chức tín dụng không có các quy định về đào tạo. Trên thị trường hiện nay cũng đang thiếu các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên sâu về phòng chống rửa tiền. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet