Các trường hợp được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tôi về trở về địa phương và tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên. Tôi trúng tuyển và đang trong thời gian tập sự, hưởng 85%.

Hỏi: Tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hệ chính quy, khoa Hóa – Sinh. Sau khi ra trường tôi không xin được việc làm nên tình nguyện nhập ngũ.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tôi về trở về địa phương và tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên. Tôi trúng tuyển và đang trong thời gian tập sự, hưởng 85%.

Tuy nhiên tôi được biết, trường hợp của tôi đã có thời gian trong quân đội thì sẽ không phải thời gian tập sự và được hưởng 100% lương.

Xin hỏi như vậy có đúng không? Thời gian tập sự của tôi có được tính để nâng bậc lương thường xuyên hay không? – Lê Công Thành (lecongthanh***@gmail.com).


* Trả lời:


Theo Khoản 1, 2 Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

- Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

- Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn vẫn phải có thời gian tập sự theo quy định hiện hành. Tuy nhiên trong thời gian tập sự bạn sẽ được hưởng 100% lương chứ không phải là 85% (theo Điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định trên).

Thời gian tập sự của bạn sẽ không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương (theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP).

Nguồn GDTĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet