Các trường khối Quân đội còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2

Hiện có tất cả 15 trường thuộc khối quân đội thông báo xét tuyển nguyện vọng năm 2015, với khoảng hơn 4000 chỉ tiêu, trong đó 4 trường xét tuyển hệ quân sự, 11 trường xét tuyển hệ dân sự.

Dưới đây là danh sách các trường khối quân đội còn xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2): 

Xét tuyển NV2 hệ quân sự: 

1. Học viện hậu cần: Tuyển thêm 4 chỉ tiêu nguyện vọng 2. 

2. Học viện sĩ quan chính trị: Trường tuyển bổ sung 10 chỉ tiêu nguyện vọng 2. 

3. Trường Sĩ quan pháo binh: tuyển thêm 18 chỉ tiêu hệ quân sự, tổ hợp môn xét tuyển Toán, Lý, Hóa. 

4. Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp: Điểm xét tuyển NV2 vào trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp năm 2015 hệ quân sự là 20.25 điểm, với 5 chi tiêu xét tuyển. 

Xét tuyển NV2 hệ Dân sự: 

Hệ dân sự có 11 trường tuyển nguyện vọng bổ sung, với 4.181 chỉ tiêu ở hệ đại học và cao đẳng, vùng tuyển sinh trong cả nước. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, không trúng tuyển nguyện vọng 1. 

1. Học viện kỹ thuật quân sự: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ đào tạo đại học là 70 chỉ tiêu. 

2. Học viện khoa học quân sự: Xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2015 hệ dân sự với tổng 51 chỉ tiêu. 

3. Sĩ quan lục quân 1: Xét tuyển NV2 với 52 chỉ tiêu ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh. 

4. Trường Sĩ quan lục quân 2: Xét tuyển NV2 với 70 chỉ tiêu. 

5. Sĩ quan công binh: Xét tuyển NV2 năm 2015 với tổng chỉ tiêu là 462 đối với các ngành đào tạo dân sự. 

6.  Sĩ quan thông tin: Xét tuyển NV2 năm 2015 hệ dân sự tổng 601 chỉ tiêu, trong đó CĐ là 350 chỉ tiêu, liên thông 251. 

7. Sĩ quan kỹ thuật quân sự : Tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung sĩ quan kỹ thuật quân sự năm 2015 với tổng 244 chỉ tiêu cho tất cả các hệ đào tạo. 

8. Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội: Trường xét 28 chỉ tiêu cho ngành Văn thư lưu trữ, điểm nhận hồ sơ là 16.75 điểm. 

9. Cao đẳng công nghiệp quốc phòng: Trường xét tuyển 421 chỉ tiêu NV2. 

10. Cao đẳng Công nghệ và kỹ thuật ô tô: Trường xét tuyển NV2 với tổng 483 chỉ tiêu.  

11.  Học viện hậu cần: Xét tuyển NV2 hệ dân sự với tổng chỉ tiêu là 82.

Thuỳ Minh /Nguồn VNMedia
 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet