Bạn chỉ cần tìm ra một sản phẩm hay một ý tưởng rồi phát triển nó theo quy trình dưới đây, bạn sẽ kiếm ra tiền.