Cách phân biệt hoa quả biến đổi gen và hữu cơ

Bằng cách xem ý nghĩa trên những nhãn dán của hoa quả nhập khẩu để biết rằng hoa quả đó là hữu cơ hay biến đổi gen.
Một số loại củ, quả được trồng bằng phương pháp hữu cơ và được đánh dấu bằng nhãn dán thông báo.
Nhãn dán trên hoa quả có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9: thì đó là trái cây hoàn toàn được trồng và chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ.
Nhãn dán trên hoa quả có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 8: loại hoa quả biến đổi gen và trong quá trình trồng hóa quả người trồng có sử dụng chất hóa học như thuốc trừ sâu.
Nhãn dán trên hoa quả có dãy số có 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 hoặc số 4
Nhãn dán trên hoa quả: là nhãn cho biết rằng trong quá trình trồng và chăm sóc, có dùng chất hóa học như thuốc trừ sâu.  

Nguồn VOV

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet