Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công

Nhóm PV Infonet

“Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công” – đây là nội dung số 05 thuộc tiêu chí số 18 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 124.355 thủ tục hành chính. Để người dân tiếp cận các thủ tục hành chính một cách dễ dàng nhất, Nhà nước đã có nhiều giải pháp như “cơ chế 1 cửa”, “Trung tâm dịch vụ hành chính công”. Trong nỗ lực đưa các thủ tục hành chính công phục vụ người dân tốt nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ “Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công” – đây là nội dung số 05 thuộc tiêu chí số 18 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16 tháng 8 năm 2016 theo Quyết định số 1600.

Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) mới đây đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Theo đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (thuộc Bộ TT&TT) được giao dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận được các cơ quan nhà nước, giải quyết, xử lý các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, ngăn ngừa hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Để tạo nhiều bước tiến hơn nữa trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng sự vào cuộc của các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương triển khai các nội dung liên quan để tiếp tục cung ứng các dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ các tổ chức, cá nhân có yêu cầu trên phạm vi toàn quốc.


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet