Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Linh Nguyễn

Sáng ngày 13/5/2016, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu được PGS.TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo T.Ư tập trung giới thiệu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Bối cảnh, nhiệm vụ chủ yếu và kết quả của Đại hội XII, những vấn đề cơ bản và điểm mới của văn kiện Đại hội XII…

Hội nghị sẽ diễn ra các nội dung: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Nguyễn Chí Chung giới thiệu Chương trình công tác số 01, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phùng Khải Lợi giới thiệu Chương trình công tác số 02, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Đàm Quốc Lịch giới thiệu Chương trình công tác số 03 của Đảng ủy Khối nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Đức Thành sẽ giới thiệu đến các đại biểu Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ TP và Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Tại đây, Ban tổ chức cũng phát phiếu xin ý kiến tới các đại biểu đóng góp vào nội dung của 3 chương trình công tác và Chương trình hành động này.
Theo đó, Chương trình công tác số 01 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020” nhằm mục tiêu: Nâng cao vai trò, vị trí của cấp ủy và tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong Khối vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có tư tưởng vững vàng, lối sống trong sáng, lành mạnh, chuyên môn tốt…
Chương trình số 02 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP giai đoạn 2016-2020” đặt mục tiêu chủ yếu là: Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả; Trọng tâm của cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức.
Chương trình số 03 “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2010-2015” nhằm mục tiêu: Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong Đảng bộ Khối, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND TP trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn TP… Đồng thời, cấp ủy các TCCSĐ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm…
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP đặt ra yêu cầu trong Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết đại hội là: Phải quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP đề ra; vận dụng chủ động, sáng tạo để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện nghị quyết cho phù hợp tình hình, đặc điểm của Đảng bộ Khối; Gắn việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ cũng yêu cầu, các đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ điều kiện ở đơn vị, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả ở đơn vị mình.
Hội nghị sẽ kéo dài trong cả ngày 13/5 và trong sáng 14/5, sau khi các đại biểu tham gia học tập đã viết bài thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng.  

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet