Cán bộ chủ chốt huyện Tiểu Cần nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị TƯ6 khóa 12

Hiền Anh

Ngày 26/10, 200 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, phòng, ngành huyện; xã - thị trấn trên địa bàn huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Toàn cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Tiểu Cần - Trà Vinh triển khai thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 6 khóa XII

Khai mạc hội nghị, ông Bùi Thiết Côn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược trong từng nội dung của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Ông Trần Văn Bồi - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với các nội dung trọng tâm như: Tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Trong mỗi nội dung, báo cáo viên đã làm rõ những vấn đề trọng tâm mà Ban chấp hành Trung ương đã đánh giá; đồng thời nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đề cập.

Kết thúc hội nghị, ông Côn đề nghị các cán bộ chủ chốt của huyện, xã - thị trấn tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những vấn đề cốt lỗi để truyền đạt, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch.

Hội nghị còn triển khai Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong huyện. Dự kiến đến giữa tháng 11/2017 huyện Tiểu Cần sẽ hoàn thành công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung trên cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet