“Cán bộ TT&TT phải thông minh khi ứng xử với hiện tượng sai trái trên mạng”

Bình Minh

“Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII, các thế lực thù địch có thể lợi dụng nói xấu Đảng, Nhà nước ta. Cán bộ TT&TT phải là những người thông minh nhất trong việc ứng xử với hiện tượng sai trái trên môi trường mạng”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý.

Chiều nay, 3/1/2016, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (Khóa XI) nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên nắm được những vấn đề cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thông báo nhanh nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (Khóa XI) cho cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT. Ảnh: B.M

Chủ trì Hội nghị chiều nay, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đặc biệt lưu ý hiện tượng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các thế lực thù địch có thể lợi dụng môi trường mạng Internet để nói xấu Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là gây chia rẽ nội bộ, xuyên tạc thông tin về các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng.

“Cán bộ ngành TT&TT phải là những người thông minh nhất trong việc xem xét ứng xử với những hiện tượng sai trái trên môi trường mạng, để chúng ta có quan điểm đúng đắn nhất, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, không truyền bá những nội dung xấu, độc, sai trái trên mạng Internet, và tuyên truyền cho người khác không nên xem những thông tin này”, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý.

Cũng theo Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, “chúng ta cần tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng ta cũng luôn sáng suốt, và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm – dân chủ - kỷ cương, đoàn kết, sẽ bầu được những đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương.

Và Ban Chấp hành Trung ương chắc chắn sẽ bầu được những đồng chí xứng đáng vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là 4 vị trí chủ chốt gồm Tổng Bí thư – Chủ tịch Quốc hội – Thủ tướng – Chủ tịch nước. Đội ngũ Bộ Chính trị là những người ưu tú nhất, chắc chắn sẽ tìm được phương án nhân sự tối ưu nhất, thỏa mãn kỳ vọng của người dân vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị”.

Toàn cảnh Hội nghị chiều 3/1/2016 tại trụ sở Bộ TT&TT ở Hà Nội. Ảnh: B.M

Tại Hội nghị chiều nay, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã thông báo 5 nội dung chính của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (Khóa XI) từ ngày 14 – 21/21/2015, gồm: Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận nhân dân các cấp và của nhân dân vào các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp tới;

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (Nghị quyết số 12) về một số vấn đề về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (một trong những văn kiện chính tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI);

Công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Thông qua dự thảo quy chế làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh 4 nội dung mà cán bộ ngành TT&TT cần tích cực triển khai từ nay đến trước Tết Nguyên đán. Đó là: triển khai công tác kiểm điểm cá nhân; triển khai công tác kê khai tài sản; triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo tinh thần Quyết định 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy hoạch cán bộ (quy hoạch phải “mở” và “động”, 1 vị trí có thể đề xuất nhiều người ứng cử, và 1 người có thể ứng cử vài vị trí).

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng cho biết, trong số những thành quả đạt được nhiệm kỳ qua của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, điểm nổi bật là đã xây dựng và ban hành được Hiến pháp năm 2013. Riêng Bộ TT&TT cũng đã tích cực xây dựng và ban hành được Luật Xuất bản năm 2012, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, và nếu thuận lợi thì sẽ có Luật Báo chí năm 2016.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 cũng đã thẳng thắn chỉ ra 8 hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước nhiệm kỳ qua. Đáng chú ý là việc thể chế hóa còn chậm.

“Bộ TT&TT đã ban hành Nghị định 72 về quản lý thông tin trên mạng Internet nhưng đến giờ vẫn chưa có đủ thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định này vì đây là lĩnh vực mới và rất khó”, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phân tích thêm hiện trạng của ngành TT&TT.

Theo kế hoạch, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 (Khóa XI) sẽ diễn ra từ ngày 11 – 13/1/2016, quyết định những vấn đề quan trọng còn lại trước khi chính thức diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó đáng chú ý nhất là việc tiến cử những chức danh chủ chốt nhất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet