Cán bộ tuyên giáo phải khai thác được sức mạnh của CNTT

Bình Minh

Hoạt động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, trong khi trang thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo lạc hậu. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần phải khai thác được sức mạnh của công nghệ thông tin hiện đại.

Đó là một số điểm đáng chú ý vừa được công bố tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay, 26/12/2016, tại Hà Nội.

Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn; cùng các đại biểu đang công tác trong ngành tuyên giáo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh cho biết: Công tác tuyên giáo năm 2016 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng tham mưu chỉ đạo các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng nâng cao. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước. Trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời biên soạn tài liệu, mời các chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, giúp các cơ quan quản lý báo chí, đội ngũ báo cáo viên có cơ sở để phản ánh đúng bản chất sự việc, góp phần ổn định tình hình.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam duy trì thường xuyên giao ban báo chí hàng tuần, biểu dương kịp thời những cơ quan báo chí thực hiện tốt, chỉ ra những hạn chế, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước xử lý những cơ quan quản lý báo chí, phóng viên có những vi phạm; định hướng thông tin về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác tuyên giáo năm 2016 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đáng chú ý, công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, quản lý Internet, mạng xã hội còn nhiều lúng túng. Trong khi đó, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo còn lạc hậu, đội ngũ cán bộ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin hiện đại còn thiếu và yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác.

Toàn cảnh hội nghị.

Xác định rõ công tác tuyên giáo năm 2017 còn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xác định rõ phương hướng: Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý báo chí trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chủ động ứng phó có hiệu quả với những vấn đề “nóng”, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước...

“Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải khai thác được sức mạnh của công nghệ thông tin hiện đại trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ”, Phó Trưởng Ban Thường trực Mai Văn Ninh nhấn mạnh.

Liên quan tới công nghệ thông tin, truyền thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung kiến nghị các cơ quan hữu quan cần có biện pháp về kỹ thuật để ngăn chặn các trang mạng xấu, độc trong bối cảnh hoạt động thông tin chống phá Đảng, Nhà nước ngày càng phức tạp hơn.

“Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương cần có những tài liệu thông tin ngắn gọn, tập trung để các địa phương tuyên truyền hiệu quả. Nên tận dụng, phát huy sức mạnh tuyên truyền miệng qua các lực lượng như tài xế taxi, hướng dẫn viên du lịch... để tăng cường công tác tư tưởng chính trị trong nhân dân”, bà Võ Thị Dung kiến nghị thêm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 đối với ngành Tuyên giáo.

Cụ thể: Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước; Tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; Chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của từng cấp thuộc hệ thống tuyên giáo...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet