“Cần câu” phát triển kinh tế cho dân tộc thiểu số ở Sơn La

Khánh Ngọc

Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc có nhiều dân tộc thiểu số như Dân tộc Khơ Mú, dân tộc Xinh Mum, dân tộc Tày, dân tộc La Ha… đa số là người dân nghèo khó khăn việc phát triển kinh tế rất khó nên cần có những “cần câu” để trợ giúp.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã được giao trọng trách tạo “cần câu” để người dân tự phát triển kinh tế, 70.807 hộ nghèo vay vốn thoát nghèo; 30.856 lao động được tạo việc làm mới; 21.170 hộ được vay vốn để xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, đảm bảo có nơi ở an toàn, ổn định; 22.868 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn để đi học; 105.257 hộ cải thiện được chất lượng cuộc sống từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường; 21.170 hộ nghèo có nơi ở ổn định qua vay vốn xây dựng nhà ở...

Qua 15 năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La đã cho 466.000 lượt hộ vay vốn, với doanh số cho vay 7.449,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 4.135 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chính sách có tác động không nhỏ đến việc thay đổi nhận thức, tập quán trong tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của người dân, biết thực hành tiết kiệm để đầu tư vào sản xuất.

Có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã phát huy hiệu quả, như: Hộ anh Lò Văn Huôn, bản Huổi Lẹ, xã Nậm Giôn (Mường La), vay 27 triệu từ chương trình hộ nghèo năm 2009, kết hợp với vốn dành dụm của gia đình, anh phát triển chăn nuôi. Hiện, gia đình anh có 14 con bò, 4 con trâu, 18 con dê và đào ao nuôi cá, bình quân hàng năm thu nhập 80 triệu đồng. Gia đình chị Thào Thị Cá, bản Mô Cổng, xã Phổng Lái (Thuận Châu) vay 50 triệu đồng năm 2016 từ chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn cộng với vốn tự có của gia đình, phát triển chăn nuôi bò sinh sản, trồng 1 ha cây chanh leo, 2 ha cây dược liệu sa nhân, hiện, thu nhập bình quân khoảng 250 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, để tạo thói quen tiết kiệm cho người nghèo, Chi nhánh NHCSXH đã triển khai dịch vụ huy động tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn với mức tiền gửi tùy khả năng của người nghèo. Đến 31/8, đã huy động được là 22 tỷ 454 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm dân cư tại xã; 83 tỷ 815 triệu đồng tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Thông qua nguồn tiền gửi tiết kiệm này, hộ nghèo có nguồn tài chính nhất định để trả lại vốn vay khi đến kỳ hạn trả vốn cho ngân hàng. Nguồn vốn huy động này được bổ sung vào nguồn vốn cho vay của NHCSXH để đầu tư trở lại cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Có thể khẳng định, 15 năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu. Không chỉ trao “cần câu” giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo mà thông qua việc tham gia sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp họ tiếp cận phương thức sản xuất mới, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cho người dân vay vốn thoát nghèo trong năm 2017 NHCSXH cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, năng lực hoạt động của NHCSXH trên địa bàn; nâng cao chất lượng giao dịch tại các điểm giao dịch xã, triển khai hiệu quả, an toàn các hoạt động, dịch vụ của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã, đáp ứng yêu cầu và phục vụ tốt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục triển khai việc tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhằm nhân rộng triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành, Ban đại diện HĐQT các cấp và công tác kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ trong ngành và cán bộ hội cấp cơ sở, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet