Cần chú trọng công tác cán bộ Đảng

Ngọc Mai

"Công tác cán bộ Đảng cực kỳ quan trọng. Cán bộ Đảng liêm khiết, thật thà, làm ăn chu đáo thì dân mới tin và mới có thể xây dựng được phong trào ở địa phương", ông Hoàng Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội nhấn mạnh.
 
Các cán bộ hưu trí xã Phú Cường nghiên cứu Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng.

Cũng như ở nhiều địa phương khác trên cả nước, những ngày này, tại xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội, công tác góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng đang diễn ra rất sôi nổi, đặc biệt là có sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ hưu trí và các Đảng viên.

Trao đổi với Báo Bưu điện Việt Nam, ông Hoàng Huệ, cán bộ hưu trí, xóm 1, thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiều khóa xã Phú Cường, cho biết: "Chi bộ xã Phú Cường có 41 người, đang tập trung nghiên cứu các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đảng ủy đã lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ họp quán triệt trước Đảng viên để nắm được tinh thần của các dự thảo văn kiện và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Quan điểm của chúng tôi là Đảng viên có nắm được chính sách, đường lối của Đảng thì mới dễ dàng hướng nhân dân đến mục đích chính trị tốt".

"Trong dự thảo Báo cáo chính trị, vấn đề tôi quan tâm nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng những con người của Đảng. Vì Đảng có vững mạnh trong sạch, chuẩn mực thì mới đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của mình. Hiện nay, đất nước chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới, tình hình cán bộ có những lúc, những nơi chưa tốt. Bởi vậy, cần nâng cao chất lượng cán bộ Đảng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng trong giai đoạn tới", ông Hoàng Huệ chia sẻ thêm.

"Dự thảo văn kiện của Đảng đã khá hoàn chỉnh. Tôi chỉ mong Trung ương quán triệt, rút kinh nghiệm, bài học của những năm cũ, để đưa đất nước đi lên trong 5 năm tới. Đặc biệt là công tác cán bộ, yếu tố cốt lõi mang tính quyết định sự thành bại của các phong trào. Kinh nghiệm của chúng tôi qua nhiều năm làm công tác cán bộ ở địa phương cho thấy, cán bộ Đảng gương mẫu, sáng suốt, liêm khiết, trong sạch, làm ăn chu đáo thì dân mới tin và mới có thể xây dựng được phong trào ở địa phương", ông Hoàng Huệ nhấn mạnh.

Đồng quan điểm về tính chất quan trọng của công tác cán bộ Đảng, ông Lê Kim Tòng, 64 tuổi, xóm 8, thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội, đưa dẫn chứng về công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình. "Đại bộ phận nhân dân rất muốn tiến hành việc xây dựng nông thôn mới, nhưng họ rất ghét tiêu cực. Cần phải để dân bàn, dân được nghe, dân làm chủ thì mới làm được. Chứ chỉ hô hào dồn điền đổi thửa, không theo ý của dân thì sẽ thất bại, hoặc dù thành công cũng không mỹ mãn được. Cần phải đào tạo những người cán bộ tâm huyết và vận động để nhân dân tự giác làm chứ không ép buộc, nếu ép buộc sẽ hỏng. Cán bộ phải tuyên truyền nhiều lần để người dân hiểu và thấm", ông Lê Kim Tòng phân tích.

Cũng liên hệ tình hình thực tiễn hiện tại ở địa phương, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường thẳng thắn nhận xét: "Năm vừa rồi, xã Phú Cường vẫn có tồn tại là không dồn điền đổi thửa được, nên phong trào nông thôn mới còn chậm. Năm tới, chúng tôi đặt quyết tâm là dân và Đảng sẽ cùng bàn bạc để quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đưa phong trào nông thôn mới đi lên, đưa tình hình kinh tế xã hội phát triển theo đúng yêu cầu của Đảng".

Với góc nhìn của một cán bộ lão thành 80 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, ông Trần Đức Dục, một người dân ở xã Phú Cường cho rằng: "Đảng cần quan tâm hơn đến đời sống của người nông dân hiện còn nhiều khó khăn. Dù rằng Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ như xóa đói giảm nghèo, nhưng nhìn mặt bằng ở xã Phú Cường hiện nay thì người dân vẫn còn khó khăn. Nếu được Đảng quan tâm hơn nữa thì chắc chắn đời sống của người dân Phú Cường sẽ phát triển hơn rất nhiều trong thời gian tới".

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet