Cần điều chỉnh chính sách đưa thông tin về vùng dân tộc thiểu số

Bình Minh

Nhà nước cần điều chỉnh chính sách đưa thông tin về vùng dân tộc thiểu số, cấp phát hoặc bán rẻ radio cho đồng bào, bởi đây vẫn là phương tiện truyền thông dễ sử dụng, tiện lợi trong điều kiện sinh hoạt và sản xuất của những người dân vùng khó khăn.

Đến tháng 6/2017, Đài Truyền thanh – truyền hình huyện Sông Hinh là đài cấp huyện duy nhất ở tỉnh Phú Yên sản xuất chương trình tiếng dân tộc thiểu số phục vụ hiệu quả nhu cầu thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của người Ê đê trên địa bàn huyện miền núi này.

Khoảng 18 – 20 năm trước, nhà văn Y Điêng đã đến gặp những người có trách nhiệm trong huyện đề nghị xây dựng chương trình phát thanh tiếng Ê đê. Ông tâm sự: “Đồng bào ở Sông Hinh hầu hết đều là dân tộc Ê đê. Mình cũng là người Ê đê biết cái chữ thì phải nói, phải dịch tiếng Việt sang tiếng Ê đê cho bà con mình nắm bắt kịp tin tức thời sự trong nước, trong tỉnh”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Do gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và nhân lực, mãi đến đầu năm 2002, Đài Truyền thanh – truyền hình huyện Sông Hinh mới bắt đầu xây dựng chương trình phát thanh tiếng Ê đê, với sự hợp tác của nhà văn Y Điêng trong việc dịch và đọc. Ngày 14/3/2002, chương trình phát thanh tiếng Ê đê đầu tiên được phát trên sóng FM tần số 98 Mhz, dù chỉ có 7 tin và 1 bài đọc “chay” gói gọn trong 15 phút nhưng đã được nhiều người Ê đê hoan nghênh, cổ vũ.

Hơn 15 năm nay, chương trình phát thanh tiếng Ê đê đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc kết nối ý Đảng – lòng dân tại huyện miền núi Sông Hinh. Với tần suất 4 kỳ/tháng, chương trình tập trung phản ánh những đổi thay của các buôn làng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; những cách làm ăn mới, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng...

Theo nhiều già làng và người có uy tín, có chương trình phát thanh tiếng Ê đê, bà con rất vui vì được nghe tiếng của đồng bào mình, do người mình nói, hoặc chương trình phát thanh tiếng Ê đê có tác dụng rất lớn trong việc tuyên truyền, giải thích những âm mưu, ý đồ của kẻ xấu dể bà con biết và không nghe theo lời xúi giục của chúng.

Đến tháng 6/2017, Đài Truyền hình – truyền hình huyện Sông  Hinh là đài cấp huyện duy nhất ở tỉnh Phú Yên sản xuất chương trình tiếng dân tộc thiểu số phục vụ hiệu quả nhu cầu thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của người Ê đê trên địa bàn huyện.

Chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động truyền thanh bằng tiếng Ê đê, ông Phan Ngọc Cường, Trưởng Đài Truyền thanh – truyền hình huyện Sông Hinh cho biết: “Do nhiều yếu tố khách quan, ví dụ như hạn chế về nhân lực, tài chính, nên hiện nay, thời lượng phát sóng tiếng Ê đê của đài còn quá ít. Mặt khác, hiện nay, bà con Ê đê ở Sông Hinh có rất đông người nghe chương trình phát thanh tiếng Ê đê nhưng chủ yếu nghe qua loa truyền thanh không dây. Nhà nước cần điều chỉnh chính sách đưa thông tin về vùng dân tộc thiểu số, cấp phát hoặc bán rẻ radio cho đồng bào, bởi đây vẫn là phương tiện truyền thông dễ sử dụng, tiện lợi trong điều kiện sinh hoạt và sản xuất của những người dân vùng khó khăn”.

Cũng theo ông Phan Ngọc Cường, hiện đài cấp huyện ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số chỉ tiếp sóng đài tỉnh và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam chứ không tiếp sóng chương trình tiếng dân tộc. Để đáp ứng nhu cầu nghe đài bằng tiếng mẹ đẻ của người Ê đê, cần có cơ chế kết nối giữa đài địa phương và đài trung ương trong sản xuất, phát sóng chương trình tiếng dân tộc. Đài trung ương phải là một “nhạc trưởng” kết nối các đài địa phương có cùng chương trình tiếng dân tộc để trao đổi chương trình, đặc biệt là các chương trình ca nhạc, giải trí bằng tiếng dân tộc.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet