Cần giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Nguyễn Duyên

Ngày 5/10, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trí thức trẻ, giảng viên trẻ và sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp thu hơn 40 ý kiến đóng góp, cùng nhiều ý kiến đóng góp bằng văn bản đã được gửi đến Ban Tổ chức về một số vấn đề trọng tâm như: đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, vấn đề xây dựng đảng, chống tham nhũng, lãng phí...

Về vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người. Vấn đề lao động việc làm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong việc thúc đẩy nền kinh tế xã hội đất nước phát triển cũng được các đại biểu quan tâm.

Theo ý kiến của chị Phạm Thị Hồng Loan - Tổng phụ trách Đội Trường THPT Nguyễn Huệ (Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng): một trong các nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm tới được Dự thảo Báo cáo chính trị nêu ra tại Đại hội XII tới đây là sẽ tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiệm vụ chủ yếu, chung là vậy, nhưng giải pháp cụ thể cần được xác định rõ ràng hơn. Hơn nữa, việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo cần quyết liệt hơn nữa, chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu là trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn liền thực tế, đào tạo ngành nghề phải sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng, cấp văn bằng chứng chỉ phải đúng với thực chất kiến thức của người học.

Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)
Đồng quan điểm trên, anh Cao Xuân Tịnh - Bí thư Đoàn trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng cho rằng, cần có sự gắn kết giữa đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực. Hiện nay nhiều ngành đào tạo trong nhà trường không đáp ứng được nhu cầu của xã hội dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên ra trường không có việc làm. Thời gian tới, các trường cần quy hoạch ngành nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để có định hướng đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo anh Võ Văn Bình (Đoàn trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 2), trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, ở phần phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng đã xác định: "Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI". Điều này thể hiện quyết tâm cao nhằm chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, theo anh Võ Văn Bình, không chỉ có kiểm điểm, rút kinh nghiệm mà nhân dân đang rất mong chờ ở Đảng những giải pháp thiết thực hơn, tránh hình thức hoặc “giơ cao đánh khẽ”...

Cũng nói về nhiệm vụ này của Đảng trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu: Phạm Thị Hồng Loan, Tổng phụ trách Đội Trường THPT Nguyễn Huệ; Vũ Thế Cận (Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng), Cao Xuân Tịnh (Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) đều cho rằng: Cùng với suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, hành vi tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thời gian qua đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng. Vì thế, trong thời gian tới, khi phát hiện những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu hoặc vi phạm các vấn nạn này, cần xử lý công minh, chính xác, kịp thời đúng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, giám sát việc thi hành kỷ luật, xử lý sai phạm.

Theo các đại biểu, phải thực sự nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, tăng cường khối đoàn kết dân tộc. Phải đổi mới công tác tổ chức cán bộ, thu hút và tạo điều kiện người có tài, có đức vào làm việc ở cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể xã hội... để tạo niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đề cập đến vấn đề bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, các đại biểu cho rằng: Trong điều kiện hiện nay, giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự nghiệp của Đảng, của dân ta, Đảng cần tập trung bồi dưỡng chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên; đồng thời, chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ, bởi đội ngũ này sẽ là tương lai và là nguồn nhân lực đắc lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Đảng cũng cần đưa ra những chủ trương thật cụ thể trong công tác thanh niên.

Ngoài các vấn đề kể trên, tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng đề xuất với Đảng và Nhà nước trong 5 năm tới cần quan tâm làm tốt hơn công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng một số trường đại học chủ chốt mang đẳng cấp quốc tế và khu vực; chú trọng phát triển những ngành nghề mũi nhọn đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như hội nhập.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet