Cần làm rõ hơn chế định VKSND trong Hiến pháp

Xuân Hải

“Qua hội nghị này sẽ góp phần làm cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chế định VKSND trong Hiến pháp”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC tại Hội nghị trực tuyến ngành kiểm sát góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 28/2.

 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC),  Hiến pháp năm 1992 được ban hành đã tạo cơ sở chính trị - pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đây là lần đầu tiên VKSNDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến có sự tham gia đầy đủ của Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên (KSV) 3 cấp kiểm sát. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, KSV toàn ngành đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

“Qua Hội nghị này sẽ góp phần làm cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chế định VKSND trong Hiến pháp, từ đó đóng góp tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp nói chung và chế định VKSND nói riêng. Sửa đổi Hiến pháp là công việc hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến mỗi người dân và toàn xã hội, trong đó có thiết chế VKSND”, ông Bình nhấn mạnh.

Góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Vũ Xuân Trường, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định cho rằng, trên cơ sở kết quả nghiên cứu một số nội dung thuộc “Chương 8 về Tòa án nhân dân, VKSND”, ông Trường cũng đồng thuận và nhất trí cao với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này tiếp tục kế thừa bản chất và mô hình bộ máy Nhà nước trong Hiến pháp 1992 và thể chế các quan điểm của Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến ngành Kiểm sát góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

 Ông Trường đề nghị, Dự thảo cần làm rõ hơn nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong đó tiếp tục xác định rõ hơn vai trò, chức năng nhiệm vụ của VKSND là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp (khoản 1 Điều 112).

Cũng theo ông Vũ Xuân Trường, tại Điều 113 (Sửa đổi bổ sung Điều 138, 139, 140), Viện trưởng VKSNDT do Quốc hội bầu, nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện KSNDTC theo nhiệm kỳ Quốc hội.

“Về nội dung Dự thảo lần này đã quy định rõ Viện trưởng VKSNDTC do Quốc hội bầu nhưng cần bổ sung thêm một ý là “Viện trưởng VKSND tối cao do Quốc hội bầu trong số Đại biểu Quốc hội” nhằm khẳng định rõ Viện trưởng VKSNDTC phải là một trong số những Đại biểu Quốc hội được nhân dân trực tiếp bầu ra. Viện trưởng VKSNDTC không chỉ làm tốt nhiệm vụ Viện trưởng Viện kiểm sát mà còn phải làm tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân”, ông Trường đề nghị.

Tại Hội nghị, một số ý kiến đề nghị cần giao cho Viện kiểm sát trách nhiệm khởi tố vụ án dân sự, khởi tố vụ án hành chính nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất và tâm thần.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến đề nghị giao cho Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát chung để kiểm sát văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước, việc bổ sung thêm chức năng của Viện kiểm sát nhằm đảm bảo tính hợp hiến của các đạo luật do Quốc hội ban hành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet