Cần mở rộng, giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học

Bạch Dương

Phó Giáo sư Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đề nghị, cần phải mở rộng, giao quyền tự chủ nhiều hơn về cho các trường đại học công lập.

Nói về trình độ của sinh viên trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng hội nhập, cạnh tranh, không phân biệt khu vực và quốc tế, Phó Giáo sư Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho rằng, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm của sinh viên sẽ rất quan trọng.

Là một trường thuộc khối ngoài công lập, Phó Giáo sư Thái Bá Cần – Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng - thông tin, tại trường, việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên là một việc làm thường xuyên. Muốn được như vậy, sinh viên phải nắm bắt ngoại ngữ như là 1 công cụ khả thi nhất để bước vào thị trường lao động, dành nhiều thời gian học ngoại ngữ hơn.

Phó Giáo sư Thái Bá Cần nêu quan điểm: Đào tạo chất lượng cao là không phải cho ra nhiều nhân tài, mà chỉ trong phân khúc của mình, đào tạo ra sinh viên đi làm đáp ứng và được thị trường lao động chấp nhận, có chương trình đào tạo hội nhập với quốc tế, có được trình độ ngoại ngữ tốt và muốn như thế, trường phải quan hệ với doanh nghiệp tốt hơn.

Đồng thời, Phó giáo sư Thái Bá Cần cũng đề xuất, với tự chủ ở các trường ngoài công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần cho các trường tự chủ mở ngành tốt hơn, những quy định về vấn đề này cần được “mềm” hơn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet