Cần phát huy nguồn lực của tôn giáo

PV

Thượng tọa Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, Dự thảo Văn kiện 12 của Đảng đã nói rõ về vai trò của các tôn giáo, cũng như tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.

Góp ý vào dự thảo văn kiện 12 của Đảng tại hội nghị thành viên Hội đồng tư vấn khoa học, giáo dục và môi trường cùng Hội đồng tư vấn về tôn giáo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vừa qua tại Hà Nội, đã thu hút rất nhiều ý kiến xây dựng tâm huyết của các đại biểu.

Thể hiện tinh thần tự do tôn giáo

Theo Thượng tọa Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng:  Dự thảo Văn kiện đã nói rõ về vai trò của các tôn giáo, cũng như thể hiện tinh thần tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động tự do đúng pháp luật. Trong Dự thảo đã thể hiện cách nhìn mới của Đảng về tôn giáo so với trước đây. Lần đầu tiên trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng đã đúc kết một cách thực tiễn nhất để đưa ra một cách nhìn, đánh giá đúng về vai trò của tôn giáo, đồng thời thể hiện tinh thần tự do tôn giáo rất cao.

Thượng tọa Thích Gia Quang mong muốn, với tư cách là Đảng cầm quyền, thời gian tới, Đảng cần chú trọng tăng cường giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho các chức sắc, tín đồ các tôn giáo, để dù là ai cũng luôn sống trên tinh thần "thượng tôn pháp luật"; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết các tôn giáo, nghiêm cấm việc chia rẽ, lợi dụng tôn giáo, huy động tín đồ hoặc làm các việc trái pháp luật.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến xây dựng, tâm huyết của các đại biểu. (Ảnh:TH).

Coi tôn giáo là sức mạnh mềm để phát triển bền vững

Đồng tình với Thượng tọa Thích Gia Quang, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đề nghị, cần bổ sung một số luận điểm mới về vai trò của tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhìn nhận các tôn giáo là nguồn lực quan trọng, là sức mạnh mềm để phát triển bền vững. Cụ thể, phần này cần bổ sung: “Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy những giá trị quan trọng và nguồn lực của các tôn giáo trong đoàn kết xã hội, phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sớm thể chế hóa các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng thành các chính sách, pháp luật cụ thể để phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia phát triển hoạt động an sinh xã hội, xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường, cung cấp một số dịch vụ công…”.

Một góc chùa Dâu (Thuận Thành- Bắc Ninh)

Tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động đúng pháp luật

Nhìn nhận ở một góc độ khác, Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đề nghị: Nhà nước không chỉ tạo điều kiện pháp lý mà còn phải tạo điều kiện xã hội để tôn giáo hoạt động. Đã đến lúc cho phép các tôn giáo hoạt động trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo và coi đây như nguồn lực của quốc gia để những người nghèo, người bất hạnh trong xã hội sẽ vơi bớt nỗi đau của mình. 

Phát huy nguồn lực tôn giáo

Ông Trương Hải Cường, nhà nghiên cứu về tôn giáo nhận định: Về tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo nên thêm từ “hoạt động” trước tín ngưỡng, tôn giáo để tránh hiểu nhầm dù vô tình hay hữu ý. Có lẽ, báo cáo chính trị nên coi tôn giáo là một nguồn lực xã hội, vì tôn giáo không chỉ là nguồn lực trí tuệ mà còn là nguồn lực văn hóa, nguồn lực vật chất…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet