Cần sớm đưa ra các giải pháp để đưa vùng Tây Bắc sớm phát triển, giàu mạnh

PV

Sáng 11/7, tại Yên Bái, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên BCT, Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc được thành lập từ tháng 8/2009. Từ khi thành lập đến hết tháng 9/2012, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái, từ tháng 10/2012 đến nay Đảng bộ chuyển và trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tuy còn gặp nhiều khó khăn song với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đạt được nhiều kết quả trên mọi mặt công tác. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho lãnh đạo Ban giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong việc đánh giá nhận định tình hình vùng Tây Bắc, nhất là những lĩnh vực trọng yếu, những vấn đề được nhân dân quan tâm, đề ra các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của vùng. Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn ý đồ, âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; đôn đốc, kiểm tra công tác quốc phòng - an ninh ở những địa bàn trọng yếu, vùng biên giới. 

  Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội                Nguồn:baoyenbai.com
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc luôn nêu cao vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được nhiều kết quả, trong đó đã nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phấn đấu hàng năm 100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; đảm bảo 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc chỉ đạo Đại                         hội                           Nguồn:baoyenbai.com

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, đồng chí đánh giá cao việc giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Tây Bắc. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ, nâng cao phẩm chất của người cán bộ; nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương; thay đổi tư duy, sáng tạo trong công việc, có các giải pháp phù hợp để đưa vùng Tây Bắc sớm phát triển, giàu mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ cần tránh tình trạng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết trong Đảng; bệnh thỏa mãn non, bệnh quan liêu, thiếu gương mẫu, ngại va chạm, đồng thời đảm bảo các chế độ vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của pháp luật...

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 10 đồng chí. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc tái đắc cử làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc khóa III.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet