Cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về du lịch biển

Đó là kiến nghị của lãnh đạo Đà Nẵng tại buổi làm việc ngày 7/12 với đoàn công tác trung ương do ông Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu.

Cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về du lịch biển

Đó là kiến nghị của lãnh đạo Đà Nẵng tại buổi làm việc ngày 7/12 với đoàn công tác trung ương do ông Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu.

Nội dung buổi làm việc nhằm kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khoá 9 về phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

Cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về du lịch biển

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra trung ương do ông Lê Hồng Anh dẫn đầu với lãnh đạo TP Đà Nẵng ngày 7/12 - Ảnh: HC

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, TP đã cụ thể hoá 12 chương trình hành động của Nghị quyết 39 bằng nhiều quyết định, dự án, chính sách mới. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2006 – 2010, TP duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân 11%/năm. GDP năm 2010 đạt 2.016 USD, gấp 2,1 lần năm 2006 và cao hơn bình quân cả nước 1,65 lần. Đáng chú ý, kinh tế biển tại Đà Nẵng đã đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo vệ an ninh và chủ quyền trên biển. Với 1.728 tàu cá, giá trị sản xuất ngành thủy sản giai đoạn này tăng bình quân 8,2%/năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng gần 5%/năm…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đã đề xuất, kiến nghị với trung ương một số giải pháp lớn nhằm phát triển bền vững vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ giai đoạn 2011 – 2015.

Cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về du lịch biển

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra trung ương do ông Lê Hồng Anh dẫn đầu với lãnh đạo TP Đà Nẵng ngày 7/12 - Ảnh: HC

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, TP đã cụ thể hoá 12 chương trình hành động của Nghị quyết 39 bằng nhiều quyết định, dự án, chính sách mới. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2006 – 2010, TP duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân 11%/năm. GDP năm 2010 đạt 2.016 USD, gấp 2,1 lần năm 2006 và cao hơn bình quân cả nước 1,65 lần. Đáng chú ý, kinh tế biển tại Đà Nẵng đã đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo vệ an ninh và chủ quyền trên biển. Với 1.728 tàu cá, giá trị sản xuất ngành thủy sản giai đoạn này tăng bình quân 8,2%/năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng gần 5%/năm…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đã đề xuất, kiến nghị với trung ương một số giải pháp lớn nhằm phát triển bền vững vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ giai đoạn 2011 – 2015.

Cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về du lịch biển

Ông Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng - Ảnh: HC

Theo đó, cần sớm xây dựng chiến lược quốc gia về du lịch biển, đầu tư hạ tầng phát triển chuỗi đô thị ven biển và trục cao tốc vùng. Để trở thành trung tâm KT - XH lớn của miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng cần có chính sách tài chính ưu đãi, được ưu tiên nguồn vốn cho các dự án quan trọng có tầm ảnh hưởng đến vùng, được ưu tiên trong quá trình xúc tiến đầu tư vốn FDI, vận động vốn ODA cho các dự án quốc gia.

Ông Lê Hồng Anh cho rằng, những kết quả đạt được sau hơn 6 năm thực hiện Nghi quyết 39 của Bộ Chính trị cùng việc chú trọng đầu tư các công trình trọng điểm đã góp phần khẳng định Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của khu vực, là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên. Lãnh đạo Đà Nẵng cũng đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng mang tính tất yếu của liên kết vùng trong sự phát triển chung của địa phương và đã có những bước xúc tiến cho sự liên kết này nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực.

Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu Đà Nẵng cần khắc phục tình trạng chế biến thô và gia công lớn và chú trọng đầu tư phát triển qui mô thành phố xứng với vai trò là TP động lực cho vùng.

HẢI CHÂU

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet