Cần Thơ: Hơn 8.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

NH

từ 2011 đến nay, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đạt trên 8.000 tỷ đồng.

 Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới TP. Cần Thơ cho biết, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Đặc biệt hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư mạnh mẽ; sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn ngày càng phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm mạnh, mạng lưới giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, đời sống nhân dân được nâng cao.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet