Cần Thơ: Nâng cao thu nhập của dân là nội dung cốt lõi

BT

Trong xây dựng NTM, Cần Thơ xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung trọng tâm, cốt lõi.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thành phố, sau 4 năm Cần Thơ không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí của Thành phố.

Toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Ảnh minh họa
Hiện có 36 xã trên địa bàn Thành phố xây dựng được 574/720 tiêu chí NTM (20 tiêu chí/xã theo Bộ tiêu chí TP về NTM), tăng 353 tiêu chí so với năm 2011. Trong đó, có 7 xã đạt chuẩn NTM, 19 xã đạt từ 15-19 tiêu chí và 10 xã đạt từ 12-14 tiêu chí. Ước tính, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong 5 năm qua của thành phố hơn 3.689,6 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương và địa phương trên 2.229 tỉ đồng; còn lại huy động từ các nguồn lực xã hội.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, các xã xây dựng nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ đã thực hiện theo hướng tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó làm sau. Do đánh giá được những khó khăn, các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố  đã chủ động lên kế hoạch, vận dụng linh hoạt các giải pháp để từng bước hoàn thiện 20 tiêu chí. Đó là tập trung phát triển toàn diện về cảnh quan, hạ tầng kinh tế-xã hội cùng với nâng chất đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong đó, đầu tư phát triển sản xuất từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống là điểm mấu chốt để vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Trong xây dựng NTM, thành phố xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung trọng tâm, cốt lõi. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, thời gian qua, trên địa bàn thành phố diện tích sản xuất được giữ vững, việc tích tụ ruộng đất thông qua các hình thức liên kết sản xuất và vùng tập trung chuyên canh tiếp tục được mở rộng. Từ đó, bước đầu đã xây dựng các chuỗi nông sản chủ lực của thành phố, như: chuỗi liên kết lúa chất lượng cao với cánh đồng lớn; phát triển vùng tập trung cây ăn trái đặc sản gắn với du lịch sinh thái; vùng sản xuất rau an toàn; phát triển chăn nuôi an toàn sinh học.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ. Hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, bước đầu thể hiện được vai trò trong định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề và xóa đói giảm nghèo.

Cơ sở hạ tầng nông thôn có những chuyển biến rõ nét. Thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông ở các xã, huyện dần thông suốt. Trong đó, có 104km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông đạt chuẩn; 120km đường nông thôn được cứng hóa theo quy định; làm sạch và không lầy lội 105km đường ngõ, xóm; cứng hóa đường trục chính nội đồng, xe cơ giới đi lại thuận tiện là 8km. Kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp 36 xã có tổng chiều dài 1.670km, các địa phương đã triển khai xây dựng các công trình thủy lợi với 1.040km kênh mương được kiên cố hóa đạt chuẩn.

Cùng với đó, Cần Thơ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm làm ra nhằm tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp và nâng cao mức sống của nông dân tại 5 xã nói trên. Trong đó, ưu tiên mở rộng diện tích lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và vườn cây ăn quả đặc sản; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hình thức trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 300 ha lúa và mặt nước nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP. Thông qua phát triển sản xuất nông nghiệp, Cần Thơ thực hiện 128 dự án nhỏ giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động đến tuổi tại 5 xã trên.
 
Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt, từ năm 2016 - 2020, Cần Thơ phấn đấu công nhận thêm 16 xã trên địa bàn đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nâng số xã toàn thành phố được công nhận lên 26/36 xã.
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet