Cần Thơ phối hợp VNNIC thanh tra về cung cấp, sử dụng tên miền quốc tế

Nguyễn Cường

Từ ngày 26 đến 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ (Sở TT&TT) đã phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thực hiện đợt thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân có sử dụng tên miền quốc tế hoặc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền tại đây.

Hoạt động này nhằm tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về hoạt động cung cấp tên miền quốc tế trên địa bàn Tp. Cần Thơ.

Đây là lần thứ hai Sở TT&TT Cần Thơ phối hợp với VNNIC thực hiện thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân có sử dụng tên miền quốc tế hoặc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại thành phố này.

Đoàn thanh tra trong buổi làm việc tại Cần Thơ.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Công nghệ Thông tin thì các tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".VN" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn và khi có thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

Ngoài ra nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã quy định: “Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện: Phải là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam; Có đăng ký kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền; Có hợp đồng ký với Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN)…".

Bên cạnh đó, nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ phải quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình, bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân; phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet