Cẩn trọng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ​

Việc thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/5, các chính sách lao động mới ban hành sẽ được thực thi như thế nào khiến nhiều doanh nghiệp, người lao động quan tâm hiện nay.

Cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã giải đáp những thắc mắc này của doanh nghiệp và người lao động diễn ra ngày 26/5 tại TP.HCM.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi Việt Nam hỏi, xin cho biết quy định về việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở năm 2016?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã  hội TP.HCM trả lời, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thực hiện theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội khóa 13 và Chính phủ đang dự thảo Nghị định để áp dụng.

Theo đó, từ ngày 01/5/2016, tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý chuyên nghiệp Aureole hỏi, việc chi trả tiền lương cho ngày phép năm còn lại sẽ được thực hiện như thế nào nếu công ty có kế hoạch cho người lao động nghỉ phép năm và không chuyển ngày phép năm còn lại qua năm sau. Nếu người lao động tự nguyện đi làm trong những ngày phép năm đó thì tiền lương công ty phải trả  theo tỷ lệ 300% hay 100%? Hoặc nếu công ty không có kế hoạch nghỉ hằng năm mà cho phép người lao động khi nào có nhu cầu nghỉ thì viết đơn xin nghỉ. Đến cuối năm hoặc khi thôi việc nếu người lao động chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm thì được công ty thanh toán cho những ngày này theo tỷ lệ 300% hay 100%?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã  hội TP.HCM cho biết, trường hợp công ty có xây dựng lịch nghỉ hàng năm và không chuyển ngày phép năm còn lại qua năm sau thì người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ đó thì người lao động được trả tiền lương quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động.

Trường hợp công ty không xây dựng lịch nghỉ hàng năm mà cho phép người lao động nghỉ theo nhu cầu, tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Đại diện một công ty hỏi, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn sẽ phải thực hiện như thế nào là đúng luật?

Về câu hỏi này Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM trả lời theo 03 nội dung:

- Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước theo quy định tại khoản 2 Điều 37, Bộ luật Lao động năm 2012.

-  Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật khi không đảm bảo lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thời gian báo trước cho người sử dụng lao động.

- Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Nguồn Bizlive

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet