Cần xem xét phối hợp giữa triển khai tiêu chuẩn ISO với ứng dụng CNTT

Bình Minh

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đề nghị các đơn vị cần xem xét kết hợp giữa các công việc liên quan tới hoạt động áp dụng, triển khai tiêu chuẩn ISO với các công việc liên quan tới ứng dụng CNTT.

Sáng 22/12/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo ISO khối Cơ quan Bộ đánh giá về Hệ thống quản lý chất lượng năm 2016.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Hệ thống Quản lý chất lượng khối Cơ quan Bộ đã công bố phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 từ tháng 10/2015. Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ đã rà soát, sửa đổi, cải tiến 4 quy trình nghiệp vụ, xây mới 5 quy trình nghiệp vụ; đánh giá nội bộ các quy trình hệ thống và quy trình nghiệp vụ tại 12 đơn vị khối Cơ quan Bộ.

Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2016 đã được phổ biến, quán triệt bằng các hình thức như treo, dán tại các vị trí dễ đọc để cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật nội dung và thực hiện; đưa thông tin lên bảng tin điện tử của Bộ.

Bên cạnh đó, các nội dung chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình hệ thống, quy trình nghiệp vụ của Hệ thống Quản lý chất lượng khối Cơ quan Bộ đã được cập nhật lên trang thông tin nội bộ của Bộ để các đơn vị dễ truy cập, tham khảo, góp ý và trao đổi.

Cần xem xét phối hợp giữa triển khai tiêu chuẩn ISO với ứng dụng CNTT - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp.

Nhìn chung, công tác triển khai Hệ thống Quản lý chất lượng đã được duy trì, các công việc theo thủ tục hành chính đều được tuân thủ theo các quy trình đã ban hành, các cán bộ khi thực hiện công việc đều tuân thủ theo quy trình đã quy định. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, nhấn mạnh những việc cần lưu ý trong năm tới, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị cho phiên bản 2015 của Tiêu chuẩn ISO 9001. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã công bố việc ra mắt phiên bản này. Các đơn vị thuộc khối Cơ quan Bộ cần chuẩn bị tốt để sẵn sàng áp dụng nhanh hơn, thể hiện rõ tính chủ động.

Bên cạnh đó, cần xem xét kết hợp giữa các công việc liên quan tới hoạt động áp dụng ISO với các công việc liên quan tới ứng dụng CNTT, chẳng hạn như trong việc tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức 3 – 4).

Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị Vụ CNTT khẩn trương thành lập ban soạn thảo, tổ giúp việc để sớm có số liệu đầy đủ, công bố Sách Trắng CNTT-TT vào đầu quý 2/2017; Các đơn vị thuộc khối Cơ quan Bộ lưu ý triển khai Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Sớm bố trí kinh phí, nguồn lực cho việc thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng ISO trong năm 2017…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet