Canada cung cấp hơn 13 triệu đô la hỗ trợ thúc đẩy thương mại tại Đông Nam Á

Bạch Dương

Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM cho biết, trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy thương mại của mình, Canada sẽ cung cấp hơn 13 triệu đô la dành cho các dự án nhằm giúp những người lao động dễ bị tổn thương nhất tại Đông Nam Á kinh doanh thành công.

Theo bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế, với đối tác là Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), dự án hợp tác này của Canada và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cung cấp 11,9 triệu đô la trong 5 năm nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách tốt hơn giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhà làm chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra những chính sách thuận lợi cho kinh doanh và liên quan đến SME tại mỗi nước thành viên của ASEAN, xây dựng môi trường kinh doanh tốt hơn cho các SME trong khu vực.  

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) sẽ đầu tư 1,7 triệu đô la để nghiên cứu làm thế nào việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu có thể thúc đẩy công ăn việc làm và điều kiện lao động tốt hơn trong các ngành may mặc, điện tử và nông nghiệp công nghiệp tại Đông Nam Á.Nhiều ngành nghề trong những khu vực này sử dụng rất nhiều nhân công tay nghề thấp, đặc biệt là phụ nữ.

Dự án sẽ hỗ trợ hợp tác nghiên cứu các chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng một diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất, những lãnh đạo tiềm năng tìm hiểu làm thế nào việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu một cách hiệu quả có thể tạo ra việc làm nhiều hơn, tốt hơn.

Jean Lebel, Giám đốc,Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế cho biết: “Dự án của chúng tôi sẽ hỗ trợ những người lao động có tay nghề thấp tại khu vực ASEAN, trong đó có nhiều phụ nữ, những người thường bị hạn chế trong các công việc có tiền công thấp, năng suất thấp và bị hạn chế sở hữu đất đai, tiếp cận tín dụng và đào tạo.”

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet