Canada lần đầu tiên bổ nhiệm Đại sứ chuyên trách tại ASEAN

Đức Hạnh

Chính phủ Canada vừa thông báo bổ nhiệm bà Marie-Louise Hannan làm Đại sứ mới của Canada tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Bà Marie - Louise Hannan

Đây là lần đầu tiên Canada có một Đại sứ chuyên trách về ASEAN. Điều này đánh dấu sự mở rộng của phái đoàn thường trực của Canada tại ASEAN, đặt tại Jakarta, và minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Canada trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN.

Canada gần đây đã gia tăng sự hiện diện ngoại giao tại các nước ASEAN. Canada đã mở cơ quan đại diện ngoại giao thường trực đầu tiên tại Yangon, Myanmar, vào năm 2013, và vào tháng 8/2015 đã mở hai văn phòng mới tại Phnom Penh, Cam-pu-chia và tại Viêng Chăn, Lào, đánh dấu lần đầu tiên Canada có cơ quan đại diện ngoại giao thường trực tại tất cả 10 nước thành viên ASEAN.

Canada tiếp tục làm đối tác với ASEAN tại những sáng kiến cụ thể trong những lĩnh vực quan trọng, bao gồm quản lý rủi ro thảm họa, nhân quyền, đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, hợp tác công-tư về cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet