Cảnh sát Hà Nội được "lệnh" tăng cường tuần tra xử lý vi phạm vào ban đêm

Vạn Xuân

Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu lực lượng cảnh sát thành phố chú trọng tuần tra ban đêm để chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016, của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Thường trực Thành ủy đồng ý về các trọng tâm công tác của Ban Chỉ đạo 197 thành phố đề xuất. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Tăng cường kiểm tra về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; lực lượng cảnh sát thành phố chú trọng tuần tra ban đêm để chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh sát 113 xử lý vi phạm giao thông buổi tối.

Ban Chỉ đạo 197 thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị từ khu vực trung tâm thành phố lan tỏa đến khu vực ngoại thành. 

Quá trình thực hiện có bước đi, lộ trình hợp lý, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là việc quản lý hoạt động bán hàng rong, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các điểm trông giữ xe trái phép, thu phí không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông, mỹ quan đô thị. Ban Chỉ đạo 197 thành phố và UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng phương án bố trí các tuyến phố đi bộ trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Các cấp, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo, triển khai, duy trì có hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; áp dụng cơ giới hóa khâu thu gom rác thải, hút bụi đường phố; ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình xử lý chôn lấp rác thải có kiểm soát, hợp vệ sinh... 

Chú trọng, phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khu vực ô nhiễm. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, quy hoạch về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. 

Kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng yêu cầu về môi trường đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet