Cao Bằng: Ban hành 26 đề án cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành 26 Đề án.

Theo có 10 đề án xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 2 đề án về văn hóa - xã hội, 14 đề án về phát triển kinh tế (Gồm: 2 đề án lĩnh vực nông nghiệp, 1 đề án lĩnh vực giao thông, 4 đề án lĩnh vực kinh tế đối ngoại, 3 đề án lĩnh vực du lịch, dịch vụ và thương mại, 2 đề án lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã, 2 đề án lĩnh vực phát triển đô thị).
Các đề án xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gồm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ; Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ; Công tác cán bộ người dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh; Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…
Lĩnh vực văn hóa xã hội có 2 đề án: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Cao Bằng.
Các đề án về phát triển kinh tế gồm: Phát triển vùng trồng rau an toàn; Phát triển giao thông nông thôn; Nghiên cứu tính khả thi việc kết nối giao thông đường bộ quốc tế từ các tỉnh Tây, Tây Nam Trung Quốc qua Bách Sắc - Cao Bằng - Lạng Sơn - cảng Hải Phòng đi ASEAN; Xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh - Long Bang; Thành lập, xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Phát triển đô thị Phục Hoà...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet