Cao Bằng cần đoàn kết, phát triển kinh tế theo chiều sâu

PV

Cao Bằng cần chú trọng phát triển kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh. Quan tâm đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế với công nghệ tiên tiến.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020,Đại tướng Ngô Xuân Lịch,Bí thư Trung ương Đảng,Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những chỉ đạo sâu sắc. Infonet xin giới thiệu lược trích bài phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; về cơ bản, đã ra khỏi tình trạng khó khăn, rút ngắn được khoảng cách phát triển so với các tỉnh trong khu vưc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ở mức khá cao (9,2%), thu nhập bình quân đầu người đạt gần 21 triệu đồng; riêng khu vực nông thôn đạt gần 13 triệu đồng/người/năm (tăng 6 triệu đồng so với năm 2010). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Sản xuất công nghiệp có khởi sắc, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh tập trung. Chăn nuôi có bước phát triển khá, mô hình trang trại, gia trại được hình thành và phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, cơ sở hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư.

Quang cảnh Đại hội, sáng 15/10. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực, 100% xã có trạm y tế, có đường ô tô và có điện lưới đến trung tâm; cơ bản các xóm vùng sâu, vùng xa đều có điểm trường...

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại được tăng cường, quan hệ hữu nghị với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày càng được mở rộng và phát triển; tăng cường đối ngoại nhân dân với nhiều hình thức, tạo mối quan hệ đoàn kết, hiểu biểt lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có chuyển biến tích cực, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành mục tiêu 100% xóm có chi bộ và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thành tựu đạt được là rất phấn khởi, song nhìn tổng thể, đến nay Cao Bằng vẫn là một tỉnh nghèo, chậm phát triển .Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, nhất là ở cơ sở...

Để đưa Cao Bằng thành tỉnh năng động, phát triển như chủ đề Đại hội và mục tiêu Báo cáo chính trị đã đề cập, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tán thành với mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh và lưu ý một số chủ trương, giải pháp chính sau:

Một là, về lãnh đạo phát triển kinh tế, cần chủ động và tích cực khai thác hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đạt tăng trưởng cao và bền vững. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm. Chú trọng phát triển kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh. Quan tâm đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế với công nghệ tiên tiến như: Sản xuất phôi thép, chì kẽm, chế biến chì thỏi, sản xuất vật liệu xây dựng, thủy điện và công nghiệp chế biến sâu về khoáng sản. Ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản.

Tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Huy động các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường kết nối giao thông giữa Cao Bằng với cửa khẩu, các trung tâm kinh tế, các tỉnh trong vùng và cả nước. Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, trở thành một trong những cửa ngõ kết nối thương mại ASEAN - Việt Nam - Trung Quốc. Tập trung phát trỉển du lịch, tăng cường quảng bá giới thiệu, khai thác thế mạnh các danh lam, thắng cảnh, địa danh truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của địa phương như: Khu di tích Pác Pó, Khu du lịch thác Bản Giốc, Đền thờ Bác Hồ, rừng Trần Hưng Đạo... Đưa các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Cao Bằng trở thành điểm du lịch của quốc gia và thế giới.

Hai là, tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, nội dung giảng dạy, ngành, nghề đào tạo; ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm; quan tâm đào tạo nghề cho người lao động ở nông thôn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo nghề ở cơ sở cho con em dân tộc ít người.

Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; coi trọng phát triển văn hoá tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới; thực hiện giảm nghèo nhanh theo hướng bền vững, chống tái nghèo, từng bước nâng cao mức sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời quan tâm tuyên truyền giáo dục ý thức vươn lên, ý thức thoát nghèo cho người dân.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, với người có công và các diện chính sách khác, khắc phục dần khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; trật tự an toàn xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, không để xẩy ra bất ngờ, bị động. Nắm bắt tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, hoạt động gây rối, tạo cớ, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đủ sức hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây chính là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, chú ý tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ để gắn kết giữa đào tạo, bồi dưỡng thực tiễn với nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trước công việc được giao; kiên quyết thay thế những cán bộ kém phẩm chất, cán bộ năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm để Đảng bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị yếu kém kéo dài.

Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân vận của hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp vận động quần chúng, thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để thu hút và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet