Cao Bằng hoàn tất chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

BT

Hiện nay, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn tất các nội dung, chương trình và những điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội tiến hành từ 2 - 4/8/2015.

Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo 68/68 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng thời gian, kế hoạch và đảm bảo nội dung theo quy định và đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dựa trên cơ sở các chỉ thị và hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên như Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 262-KH/TU ngày của Tỉnh ủy Cao Bằng, Đảng ủy Khối đã ban hành 7 loại văn bản chỉ đạo; thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, tiến hành duyệt báo cáo, nhân sự cấp ủy, chương trình, thời gian tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của các TCCSĐ. Cấp ủy các TCCSĐ thành lập các tiểu ban để chuẩn bị các nội dung của đại hội, hoặc phân công các đồng chí trong cấp ủy chuẩn bị các nội dung đại hội cấp mình, các đảng ủy cơ sở đã phân công các đảng ủy viên duyệt báo cáo chính trị, nhân sự các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 theo đúng quy định. Việc xây dựng báo cáo chính trị đại hội và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đảm bảo chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự được cấp ủy khóa cũ tiến hành đúng theo hướng dẫn, có sự bàn bạc, trao đổi trong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và các đoàn thể.

Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW  Nguồn: baocaobang.vn

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung đại hội các cơ sở, 67 tổ chức cơ sở đảng còn lại tổ chức đại hội theo quy định Điều lệ Đảng và thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đại hội, 100% TCCSĐ tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị đại hội, các văn kiện đại hội cấp trên, nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng, các ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị đại hội cấp mình được đảng viên đóng góp, bổ sung sát với nhiệm vụ chính trị được giao. 

Về nhân sự, trên cơ sở kết quả giới thiệu nguồn nhân sự của các TCCSĐ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan cho ý kiến và duyệt nên tại đại hội cơ bản thống nhất với đề án nhân sự do cấp ủy khoá trước đã chuẩn bị; cấp ủy khoá mới được đại hội bầu đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tổng số cấp ủy viên được đại hội các chi, đảng bộ bầu là 332 đồng chí, về cơ cấu, nam 218 đồng chí, chiếm 65,67%, nữ 114 đồng chí, chiếm 34,33%; dân tộc thiểu số có 271 đồng chí, chiếm 81,62%; tham gia cấp ủy lần đầu 140 đồng chí, chiếm 42,9%; tái cử 192 đồng chí, chiếm 57,8%. Về trình độ chuyên môn, 99% cấp ủy có trình độ đại học trở lên (tiến sỹ có 2 đồng chí, chiếm 0,6%; thạc sỹ, sau đại học 80 đồng chí, chiếm 24,09%; đại học có 247 đồng chí, chiếm 74,4%; cao đẳng có 3 đồng chí chiếm 0,9%). Trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân có 220 đồng chí, chiếm 66,26%; trung cấp có 29 đồng chí, chiếm 8,73%; sơ cấp có 18 đồng chí, chiếm 5,42%, trong đó, 47 đồng chí thủ trưởng, 19 đồng chí phó thủ trưởng giữ chức vụ bí thư cấp ủy cơ sở. Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế bầu cử trong Đảng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet