Cao Bằng: Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

T.H

Ngày 24/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015.

Trong 5 năm (2011 -2015) triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các huyện, Thành phố và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chi bộ Đảng, xóm, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Cao Bằng có 176/177 xã được phê duyệt đồ án quy hoạch xã nông thôn mới; 145/177 xã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp bình quân 2,64%/năm. Ảnh minh họa: nongthonmoi.gov.vn

Đến nay, Cao Bằng có 176/177 xã được phê duyệt đồ án quy hoạch xã nông thôn mới; 145/177 xã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp bình quân 2,64%/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2015 đạt trên 35 triệu đồng/ha, tăng 15 triệu đồng/ha so với năm 2010.

Từ năm 2011 - 2015, bằng các nguồn vốn ngân sách Trung ương, tín dụng và huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các nguồn khác để thực hiện chương trình là 517.718,7 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 373.586 triệu đồng, vốn tín dụng 20.000 triệu đồng, huy động từ các doanh nghiệp 45.924,3 triệu đồng, huy động từ cộng đồng dân cư 74.807 triệu đồng, các nguồn khác 3.402 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 40 xã đạt 1 - 4 tiêu chí; 118 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; 15 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 4 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí NTM; 2 xã Minh Tâm (Nguyên Bình), Trường Hà (Hà Quảng) đang làm thủ tục trình ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, 5/177 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; 51 xã đạt tiêu chí số 3 về thuỷ lợi; 93 xã đạt tiêu chí số 4 về điện; 8 xã đạt tiêu chí về trường học; 2 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá; 93 xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn; 109 xã đạt tiêu chí về bưu điện; 8 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư; 13 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 33 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 71 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên; 48 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất; 36 xã đạt tiêu chí về giáo dục; 61 xã đạt tiêu chí về y tế; 32 xã đạt tiêu chí về văn hóa; 4 xã đạt tiêu chí về môi trường; 140 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị, xã hội; 163 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự xã hội. Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Sau khi tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội nghị đã triển khai kế hoạch, các phương hướng thực hiện chương trình trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch vốn đầu tư cho Chương trình 5.568.000 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 2.458.000 triệu đồng, vốn tín dụng 1.530.000 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 1.020.000 triệu đồng, từ cộng đồng dân cư 510.000 triệu đồng, các nguồn khác 50.000 triệu đồng. Tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM 20 xã; 72 xã đạt trên 10 tiêu chí; 70 xã đạt trên 6 tiêu chí NTM. Nâng mức độ đạt chuẩn bình quân lên 12 tiêu chí/xã.

(Bài viết có tham khảo các số liệu trên báo Cao Bằng)

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet