Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi cùng lúc đăng ký khai sinh

Ngô Huyền

Đó là một trong những nội dung Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
 
Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ BHYT cùng lúc đăng ký khai sinh

Theo đó, hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi bao gồm tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu, giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (văn bản xác nhận của người làm chứng nếu trẻ sinh ngoài cơ sở y tế; giấy cam đoan việc sinh là có thực của người đi khai sinh trong trường hợp không có người làm chứng. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu, sổ hộ khẩu, tờ khai tham gia BHYT theo mẫu. Người yêu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính nêu trên nộp 1 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã (nếu không có điều kiện trực tiếp đến UBND cấp xã nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác).

Căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng không được quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Việc cấp này sẽ tránh tình trạng trẻ dưới 6 tuổi chậm được phát thẻ BHYT, ảnh hưởng đến quá trình khám bệnh cũng như tránh trùng thẻ BHYT đã diễn ra tại nhiều địa phương thời gian qua.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet