Cấp thẻ BHYT cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh

Cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ quy định “việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em đồng thời với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đến 6 tuổi”.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em được hưởng chế độ khám bệnh miễn phí, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ quy định “việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em đồng thời với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đến 6 tuổi”.

Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Gia Lai như sau:

Để bảo đảm quyền lợi của trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết những vướng mắc trong việc quản lý đối với trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế, Điều 8 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã quy định trách nhiệm của UBND cấp xã “phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh”.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm thuận tiện và kịp thời cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, ngày 4/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, trong đó quy định rất cụ thể về: Yêu cầu, nguyên tắc, quy trình tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính như đăng ký giấy khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm việc triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đặc biệt là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai tuyên truyền giải thích cho cử tri và giám sát việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Theo chinhphu.vn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet