Cấp visa điện tử cho người nước ngoài: ĐBQH muốn quy định chi tiết hơn!

N. Huyền

Thảo luận tại hội trường ngày 18/11 về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, ĐBQH cho rằng cần có những quy định cụ thể hơn để tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Góp ý dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh) nêu ý kiến: “Chúng ta xem tài liệu tham khảo các nước, áp dụng cho nước nào, đối tượng nào là rất quan trọng. Visa các nước đều phân biệt là visa cấp vào mục đích gì thì người ta sẽ có chính sách khác nhau với loại visa đấy. Chúng tôi chưa thấy trình bày ở đây. Ví dụ như Singapore, người ta áp dụng thị thực điện tử cho 35 nước nhưng không bao gồm Việt Nam. Có thể là vì du lịch, Việt Nam và Singapore là miễn, nhưng nếu như visa không phải là du lịch thì người ta cũng không áp dụng visa điện tử cho Việt Nam”.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh)

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, với chính sách của chúng ta khi áp dụng visa điện tử, chúng ta cũng phải đề xuất ngược lại là chúng ta áp dụng với nước nào, loại visa nào và như thế nào. Những vấn đề này phải dự liệu trước. Cần chi tiết hơn.

"Chúng ta cố gắng tối đa hóa, đơn giản hóa, thuận lợi tối đa cho việc cấp visa hiện tại và áp dụng công nghệ thông tin tối đa. Đó là việc tôi cho là cần tập trung làm...” – đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn ĐBQH Bình Dương) lại cho rằng, thị thực điện tử không phải là loại thị thực đã được quy định trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam. Thị thực đóng vào hộ chiếu thì chúng ta đã rõ, thị thực rời chỉ cấp cho 4 loại đối tượng đủ điều kiện ghi trong luật. Nếu quan niệm đây là một loại thị thực rời thì không chính xác. Vì thế ngoài ý kiến của các đại biểu nói về thay đổi phương thức, trình tự, thủ tục, các điều kiện thì đây là một loại thị thực mới. Vì thế rất cần thiết phải ban hành quy định này.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn ĐBQH Lạng Sơn) cũng nhất trí về việc ban hành nghị quyết này và cho đây là một chủ trương đúng. Tuy nhiên đại biểu Lâm Thành cũng lưu ý vấn đề về cơ quan quản lý. Theo dự thảo Nghị quyết, phần lớn chúng ta tập trung vào miễn thị thực cho khách du lịch và những nhóm đối tượng đến lần đầu trong thời hạn 30 ngày. Cho nên cơ quan quản lý ở đây chủ yếu sẽ tập trung vào Tổng cục an ninh của Bộ Công an.

Trước đó, chiều 9/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày trước Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo dự thảo Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm việc cấp thị thực cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam qua hệ thống giao dịch điện tử. Thị thực điện tử là thị thực được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử. Thị thực điện tử có giá trị một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sau khi nhập cảnh Việt Nam nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ, việc thí điểm cấp thị thực điện tử sẽ thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/1/2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này sau khi kết thúc thời hạn thí điểm để Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Với những người nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet