"Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị"

PV

Báo điện tử Infonet xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên tại đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Thưa Đại hội,

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ, lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu khách quý và 323 đại biểu ưu tú đại diện cho 47.000 đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội. Qua các đồng chí, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại Đại hội

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Kết quả của Đại hội chắc chắn sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội lần thứ XII của Đảng. Để tiến tới Đại hội ngày hôm nay, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV đã đề ra cũng như Kết luận số 12 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa IX phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020.
 
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị, nội dung, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ lần thứ XV để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội. Tôi hoan nghênh sự chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc của các đồng chí và biểu thị sự nhất trí cao với các dự thảo, các văn kiện trình bày tại Đại hội hôm nay.

Thưa các đồng chí!

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen cùng với những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế và những khó khăn mới phát sinh đã ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Trong điều kiện của một tỉnh miền núi, biên giới, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tranh thủ thuận lợi, thời cơ, phát huy truyền thống, đoàn kết, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nắm vững tình hình thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV đã đề ra.
 
Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm tăng 12,81%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng/năm, bằng 70,7% so với bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư chuyển dịch hợp lý; công nghiệp-xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất tăng bình quân 15,8%/năm; thương mại-dịch vụ tăng bình quân 15,5%/năm; xuất khẩu tăng bình quân 16,15%/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,81%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được phát triển; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xuất khẩu và công nghiệp chế biến; giá trị sản xuất gấp 1,41 lần so với năm 2010, tăng bình quân 7,2%/năm. Nhiều trang trại, dự án chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ đã phát huy hiệu quả, dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo quy mô công nghiệp bước đầu đã đi vào hoạt động.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực và đạt được kết quả bước đầu, ước đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng được quan tâm đầu tư. Đây là kết quả rõ nét của việc thực hiện sáng tạo Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà.

Cùng với việc phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, các vấn đề bức xúc được tập trung giải quyết; các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội được quan tâm, chăm sóc; y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-thể thao, thông tin-truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,56% năm 2010 xuống còn 11,67%.
 
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng tiếp tục được cải thiện. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm. Công tác quốc phòng-an ninh, đối ngoại tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. An ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc. Chính trị-xã hội ổn định; an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu lợi dụng địa bàn nước ngoài để phục hồi FULRO, lôi kéo, kích động người vượt biên và lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá.
 
Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Campuchia trên tuyến biên giới được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cấp ủy các cấp chú trọng chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện và có sự chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.
 
Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, đã hoàn thành sớm chỉ tiêu thu hẹp một số buôn làng chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng. Hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được tăng cường. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả hơn. Những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ vừa qua là rất đáng tự hào đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của tỉnh từ thành thị đến nông thôn, đồng thời đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương tinh thần phấn đấu kiên trì, nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ tỉnh Gia Lai vẫn còn những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ lần thứ XIV. Tôi hoan nghênh tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ. Và đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, thảo luận đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế yếu kém, để có cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí!
 
Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục vẫn diễn biến phức tạp khó lường, đất nước ta đang đứng trước những thuận lợi thời cơ lớn và cả những khó khăn thách thức không nhỏ, các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu hoạt động chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng của chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó, địa bàn Tây Nguyên và Gia Lai vẫn là mục tiêu của bọn phản động chống phá, nhằm gây mất ổn định tình hình chính trị xã hội, tình hình đó tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lợi thế trong việc phát triển nông nghiệp, do đó trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ tỉnh cần tập trung khai thác các tiềm năng, phát huy nội lực, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tạo sức mạnh tổng hợp để tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội, khai thác và sử dụng có hiệu quả để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững. Như chủ đề đại hội đã đề ra, tôi cơ bản nhất trí mục tiêu cơ bản nhiệm vụ 2015-2020 như trong Dự thảo Báo cáo chính trị.

Đảng bộ và đại hội chúng ta hôm nay tập trung thảo luận và tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như sau:

Một là, cần phát huy cao nhất mọi tiềm năng của địa phương về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tính đa dạng đặc sắc về văn hóa để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tải trọng nông nghiệp trong việc xây dựng công nghiệp và dịch vụ, thực hiện quyết liệt chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo nguồn lực, coi trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chặt chẽ từ khâu giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu và dịch vụ; đẩy mạnh các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm; tích cực ứng dụng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ công nghiệp phục vụ nông nghiệp gắn với vùng sản xuất nguyên liệu, công nghiệp chế biến nông-lâm nghiệp, kinh doanh và chăn nuôi quy mô lớn; chú trọng chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nông dân, thu hút các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước và các doanh nghiệp, ưu tiên cho các vùng có điều kiện khó khăn; cần quan tâm trồng và bảo vệ rừng nâng cao tốc độ che phủ rừng, có kế hoạch giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ rừng, hạn chế tối đa tình trạng phá rừng, nhất là rừng đặc dụng, đầu nguồn, rừng phòng hộ, kịp thời di dời các hộ mới di cư vào vùng quy hoạch; hạn chế lũ lụt kép cục bộ hoạt động của các công trình thủy điện, thủy lợi xả lũ.

Hai là, cần chăm lo phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc, chú trọng tạo việc làm đi đôi với xóa đói giảm nghèo bền vững nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, quan tâm điều kiện chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trên địa bàn nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, phát huy lợi thế và khai thác có hiệu quả các tuyến đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông, quốc lộ 14 và 19, phát triển mạnh du lịch gắn với khai thác tiềm năng lợi thế về rừng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, phối hợp liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh ven biển phục vụ du lịch, vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa.

Ba là, Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn, địa hình phức tạp có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mặt bằng dân trí có sự chênh lệch giữa các vùng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng kích động chống phá Đảng, Nhà nước, Đảng bộ tỉnh cần quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với củng cố và tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong vùng đồng bào có đạo, bảo đảm an ninh biên giới, an ninh nông thôn, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, các hệ thống trị an trật tự tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng của Campuchia trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định chính trị và phát triển.

Bốn là, yếu tố then chốt quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần tiếp tục thực hiện nghiêm có hiệu quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng nhân cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh phòng-chống lãng phí tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ý chí tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, kính trọng nhân dân, không cửa quyền, hách dịch với nhân dân, cần công tâm khách quan trong đánh giá sắp xếp điều động, bố trí cán bộ, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực bè phái cục bộ địa phương, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở thôn làng, nhất là ở các tuyến biên giới, các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Thưa các đồng chí!

Đại hội hôm nay ngoài việc thảo luận và quyết định các mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới còn có các nhiệm vụ rất quan trọng đó là, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện của Đại hội lần thứ XII và sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả có khả năng đóng góp vào sự chỉ đạo lãnh đạo cấp ủy được cán bộ, đảng viên tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một khối đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, đồng thời lựa chọn bầu các đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ tỉnh nhà, đại diện cho ý chí nguyện vọng của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Tây Nguyên và Gia Lai là địa bàn đặc biệt có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của đất nước, sự phát triển của tỉnh Gia Lai về mọi mặt cũng như của Tây Nguyên sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, những thành tựu to lớn, những kinh nghiệm quý báu trong 30 năm đổi mới vừa qua nỗ lực phấn đấu nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh đề ra, phấn đấu xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Một lần nữa thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu khách quý và đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp, chúc các đồng chí, đồng bào sức khỏe hạnh phúc, chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV thành công tốt đẹp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet