Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Bài học kinh nghiệm từ Phú Thọ

L.C

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ LĐTBXH, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và sự phối hợp có hiệu quả của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng được xã hội hóa.

Ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác này được nâng cao.  

 Theo đánh giá ban đầu Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2014-2020” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, các xã nghèo, vùng khó khăn cao hơn so với vùng đồng bằng và thành thị. Các em sống trong các gia đình nghèo, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên chưa được quan tâm, chăm sóc một cách đầy đủ.

Tặng quà cho trẻ em Làng trẻ SOS Việt Trì (Ảnh KT)

 

 Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh Phú Thọ có 329.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 24,79% dân số, có 91.813 trẻ em đang sống trong các hộ gia đình nghèo và cận nghèo, chiếm 27,9% số trẻ em toàn tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 6.134 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó: 3.367 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; 2.162 trẻ em bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 33 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; 45 trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học da cam - Dioxin; 527 trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em nghiện ma túy, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em lang thang, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa… 

 Công tác truyền thông chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chú trọng qua việc xuất bản các ấn phẩm truyền thông, lồng ghép các chương trình, các chuyên mục trên đài truyền hình, truyền thanh, báo Phú Thọ như: giới thiệu gương người tốt việc tốt, các mô hình, điển hình; lên án những hành vi xâm hại trẻ em. Thực hiện đa dạng hóa các kênh thông tin, xây dựng phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối tượng…

  Công tác trợ giúp xã hội, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng luôn được chú trọng: Toàn tỉnh có 2.494 trẻ được trợ cấp hàng tháng (thấp nhất là 180.000 đồng, cao nhất là 450.000 đồng); có 304 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được các gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng. Có 297 trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 6 cơ sở bảo trợ xã hội như: Làng trẻ SOS Việt Trì, Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và tàn tật Việt Trì, Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật huyện Thanh Ba… Tại đây, các em có được môi trường sống tốt để học tập, học văn hóa, chữa bệnh và học nghề (thêu, may, cắt tóc gội đầu, làm tranh đá)... Nhiều trẻ sau khi học tập tại các trung tâm đã tìm được việc làm và có thu nhập ổn định.

 Để Đề án phát huy hiệu quả hơn nữa, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trẻ em bình thường tại nơi cư trú, tỉnh Phú Thọ phấn đầu đến năm 2020, 95% trẻ được nhận sự trợ giúp và được cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp; Phát triển các hình thức nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ em; Chăm sóc bán trú cho trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV/AIDS; Nâng cao chất lượng chăm sóc, trợ giúp tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và cộng đồng; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và các chế độ trợ giúp khác, được tiếp cận giáo dục dưới mọi hình thức và đủ điều kiện theo quy định được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí...      

  Thực hiện mục tiêu trên, tỉnh đã và đang triển khai thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Phát triển mô hình Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm tại chỗ; Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đủ điều kiện chăm sóc trẻ em; Xây dựng mô hình ngôi nhà tạm lánh để tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa...

 Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác  bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cấp huyện, xã nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai kế hoạch đến năm 2020. Ngoài ra tiến hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc và trợ giúp các đối tượng này.

Tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội (Đề án 32)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet